Podrobnosti záznamu

Jméno
   Slavkay, Miroslav
Autor článku
   30 rokov n.p. Geologický prieskum, Spišská Nová Ves
   Main characteristics of the metallogeny of the Nízké Tatry Mts.
   Metalogenéza v oblasti Tisovca
   Metodika stanovovania prognóz nerastných surovín s aplikáciou na východoslovenské neovulkanity
   Niektoré ekonomické aspekty využitia ložísk porfýrového typu prognózovaných vo východoslovenských vulkanitoch
   Prognózne zdroje rudných surovín okolia Banskej Bystrice
   RNDr. Zora Priechodská, CSc. (* 1926 + 1989)
   Spomíname na Ing. Jána Slávika, DrSc.
   Zabezpečovanie nerastných surovín v mesozoiku západných Karpát a ďalšie perspektívy