Podrobnosti záznamu

Jméno
   Slivka, Vladimír, 1953-
Autor článku
   K problematice fluoru v uhlí
   Likvidace hlubinného dolu zakládáním po ukončení báňské činnosti pro snížení bezpečnostních a ekologických rizik
   Moravská droba a její použití do kolejových loží modernizovaných tranzitních koridorů ČD
   Možnosti zhodnocení odpadního materiálu z těžby přírodních štěrkopísků
   Prezentace CVVP - Centrum výzkumu integrovaného systému využití vedlejších produktů z těžby, úpravy a zpracování energetických surovin
   Průmyslové odpady a možnosti jejich využití jako druhotné suroviny pro sanaci po báňské činnosti
   Prvky vzácných zemin v horninách kry Pradědu
   Příspěvek ke studiu chemického složení fylosilikátů rulových hornin desenské skupiny
   Radionuklidy v důlních sedimentech a sedimentech vodotečí hornoslezské uhelné pánve
   Radionuklidy v sedimentech vodotečí vnitrosudetské uhelné pánve ovlivněné vypouštěním důlních vod
   Selected industrial wastes as secondary raw materials for post-mining reclamation
   Srovnání granát-biotitových geoteploměrů
   Srovnávání kvality tuzemských a zahraničních mramorů, dovážených do České republiky
   Stanovení a distribuce stopových obsahů amoniaku v biotitech metamorfovaných hornin desenské skupiny
   Technická likvidace hlubinných dolů v České republice
   Typomorphism of biotites from the crystalline complex of Desná area
   Volcanic caldera of Los Azufres, source of alternative electrical energy
   Využití odpadních kalů z těžby drob jako netradiční cihlářské suroviny
   Využití odpadních kalů z těžby drob jako netradiční cihlářské suroviny
   Výzkum v oblasti nerostných surovin a hornické činnosti