Podrobnosti záznamu

Jméno
   Slobodník, Marek
Autor monografie
   Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v r. 2007
   Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v r. 2008
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 24-324 Brno-sever
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list 24-413 Mokrá-Horákov
Autor článku
   Chemické složení sfaleritů z hydrotermálních žil v horninách spodního karbonu Nízkého Jeseníku a kry Maleníku
   Determination of fluid systems linked with Variscan structure of the Prague Synform (Barrandien Area)
   Genetické aspekty fluoritové mineralizace u Rakšic v brněnském masívu
   Geochemistry of highly saline fluids in the Moravo-Silesian Palaeozoic siliciclastic sequences: genetic implications
   Hydrotermální asociace na žilách v klastických horninách spodního karbonu Drahanské a Zábřežské vrchoviny: genetické aspekty
   Hydrotermální žilné mineralizace v Moravském krasu, Morava, ČR: pohled z hlediska charakteru fluid a P-T podmínek
   Hydrothermal mineralization beneath the Upper Silesian basin, Czech Republic: The record of a possible tectonic driving fluid flow
   Hydrothermal mineralization in the Moravian Karst near Býčí skála cave: Post-Variscan deformation history?
   Hydrothermal veins linked with Variscan structure of the Prague Synform (Barrandien, Czech Republic): resolving fluid-wall rock interaction
   Izotopicky anomální vápenec z Hrabůvky a jeho srovnání s podobnými výskyty na Moravě
   Metamorfovaná barytová mineralizace z lomu v Dolních Loučkách u Tišnova
   The neoidic fluorite mineralization in the Brno massif: Interaction between fluid and rock
   Nové výskyty minerálů na polymetalických žilách Nízkého Jeseníku
   P-T podmínky násunové deformace a charakter generovaných fluid v hádsko-říčských vápencích na Hádech u Brna
   P-T podmínky násunové deformace a charakter generovaných fluid v hádsko-říčských vápencích na Hádech u Brna
   Petrographic and microthermometric analyses of fluid inclusions in rock crystals: systematic approach to a selection of provenance of artefacts, an example from Silesia
   Plumbotectonic aspects of polymetallic vein mineralization in Paleozoic sediments and Proterozoic basement of Moravia (Czech Republic)
   Podmínky vzniku hydrotermální kalcit-křemen-sulfidické mineralizace u Hranic
   Podmínky vzniku hydrotermální mineralizace z vrtu Janovice-9
   Regional temperature trend in low temperature fluids: suggestions from stable isotopes and fluid inclusion data, Rhenohercynian Zone, Czech Republic
   Staré dobývací práce u Malého Hradiska na Drahanské vrchovině
   Typy organických fluid pražské synformy barrandienu mobilizované během variské tektogeneze
   Variscan veins: record of fluid circulation and Variscan tectonothermal events in Upper Palaeozoic limestones of the Moravian Karst, Czech Republic
   Variská syntektonická fluida generovaná z paleozoických sedimentů Moravského krasu a Drahanské vrchoviny
   Variské žíly a hydrotermální fluida ze spodnopaleozoických sedimentů pražské pánve Barrandienu
   Základní charakteristika fluid z hydrotermální mineralizace u Hrabůvky, Nízký Jeseník
   Zn-Pb-Cu mineralization in reef carbonates beneath the Upper Silesian Basin, Czech Republic: possible extremity of the Silesian-Cracow MVT district