Podrobnosti záznamu

Jméno
   Smetana, Josef
Autor článku
   Diskuse k limitům sanace pozůstatků po těžbě uranových rud
   Následné využití odvalů po těžbě U rud
   Rekognoskační studie rozptylu radioaktivních materiálů z těžby uranových rud v okrese Příbram a zhodnocení z hlediska radiační zátěže pro obyvatelstvo
   Využití kalů z čištění odpadních splaškových vod pro účely ozelenění odvalu po těžbě a zpracování radioaktivních surovin