Podrobnosti záznamu

Jméno
   Smolíková, Libuše, 1932-
Autor článku
   Die Bedeutung der pleistozänen Sedimente des Fundortes Růženin dvůr (Brno - Židenice II) für die Stratigraphie des Brno-Deckens
   Bericht 2002 über Aufnahmen von bedeutenden quatärgeologischen Lokalitäten auf Blatt 23 Hadres
   Bericht 2002 über geologische Aufnahmen im Quartär in der Umgebung von Stranzendorf auf Blatt 40 Stockerau
   Bericht 2002 über Mikromorphologie, Typologie und Stratigraphie quartärer Böden vom Buriweg in Langenlois auf Blatt 38 Krems
   Bericht 2003 über geologische Aufnahmen in Quartäraufschlüssen auf Blatt 39 Tulln
   Bericht 2004 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
   Bericht 2004 über geologische Aufnahmen im Quartär auf den Blättern 21 Horn, 37 Mautern, 38 Krems an der Donau, 40 Stockerau und 55 Ober-Grafendorf
   Bericht 2005 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
   Bericht 2005 über geologische Aufnahmen im Quartär auf den Blättern 21 Horn, 22 Hollabrunn und 23 Hadres
   Bericht 2005 und 2006 über mikromorphologische Untersuchungen von quartären Böden im Gebiet des unteren Kamptales auf den Blättern 21 Horn und 38 Krems
   Fosilní půdy a přírodní nebezpečí v Nikaragui a Salvadoru
   Fosilní půdy a půdní sedimenty středního Salvadoru
   Kvartérní sedimenty v okolí Somota (Nikaragua)
   Neolitický rondel v Mašovicích : kvartérní a paleopedologické výzkumy
   Nivní uloženiny Dyje u Micmanic : 34-13 Dyjákovice
   Some micromorphological features of the soil in the Nepal Himalayas
   Spodnopleistocenní terasy Dyje východně od Pavlovských vrchů : 34-23 Břeclav
   Význam půd pro stratigrafii kvartéru