Podrobnosti záznamu

Jméno
   Smolková, Veronika
Autor článku
   Fosilní sesuvem hrazené jezero v údolí Babínku (Vsetínské vrchy): příspěvek k poznání holocenního vývoje reliéfu flyšových Karpat : 25-41 Vsetín
   Holocene sedimentation dynamics and average catchment denudation acquired from the sedimentary basins of the landslide-dammed lakes in the Flysch Carpathians
   Landslide dams in the northern part of Czech Flysch Carpathians: geomorphic evidence and imprints
   Late Holocene evolution of landslides in the frontal part of the Magura nappe: Hlavatá Ridge, Moravian-Silesian Beskids (Czech Republic)
   Predispozice, struktura a geochronologie svahových deformací kulminační části Západních Beskyd
   Predispozice, typy a chronologie svahových deformací ve slezské jednotce Západních Beskyd
   Sedimentární výplně prostorů zahrazených sesuvy v české části flyšových Karpat a možnosti jejich datování
   Time constraints for neotectonics and evolution of giant rock slope failures in the main mountain ridge of the Crimean Mountains (Ukraine)