Podrobnosti záznamu

Jméno
   Smolová, Irena
Autor článku
   Antropogenně ovlivněný reliéf okrajové části České tabule
   Exokrasový reliéf střední části konicko-mladečského pruhu
   Geomorfologická analýza reliéfu Javořích hor
   Geomorfologické poměry Skalského hřbetu v jižní části Teplického skalního města
   Geomorfologické poměry Skalského hřbetu v jižní části Teplického skalního města
   Geomorphologic analysis of the Javoří hory Mountains relief
   Opuštěné lomy jako významné krajinné prvky
   Selected aspects of raw materials extraction in the Czech Republic in 1990-2006, impacts of economic transformation and environmental consequences
   Selected changes in exploitation and mining of mineral resources in the Czech Republic in the period 1993-2005
   Slope Processes in Surroundings of Nové Město nad Metují (Northeast Bohemia)
   Změny reliéfu v důsledku těžby nerostných surovin na střední Moravě
Editor monografie
    Geomorfologické výzkumy v roce 2006
    Stav geomorfologických výzkumů v roce 2006 . Sborník abstraktů z mezinárodního semináře (Olomouc 10.-12.4. 2006)