Podrobnosti záznamu

Jméno
   Smyčková, Libuše
Autor monografie
   Anglická verze webu České geologické služby
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 23-413 Hodice
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:025 000 list 11-224 Valeč
   webová aplikace 'Svahové nestability'
   Webové stránku projektu Rebilance zásob podzemních vod
   Základní geologická mapa 1 : 25 000, geologická mapa 23-314 Deštná
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000,list 23-314 Deštná - Mapa geofaktorů životního prostředí
   Základní geologická mapa České Republiky 1 : 25.000, list 23-413 Hodice - Tektonická mapa
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí list 11-242 Valeč
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí list 12-133 Jesenice
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí list 23-413 Hodice
Autor článku
   Aktualizované mapy radonového indexu České republiky v měřítku 1 : 50 000