Podrobnosti záznamu

Jméno
   Snopková, Paulína
Autor článku
   Biostratigrafia Lubovnianskej vrchoviny na základe mikroflóry
   Biostratigrafické výsledky z východnej časti gelnickej skupiny
   Correlations of paleogene palynoflora from the Bohemia, Hungary, Slovakia
   Doterajšie palinologické výsledky z gelnickej skupiny Spišsko-gemerského rudohoria
   Gelnica Group - Lower unit of Spišsko-gemerské rudohorie Mts. (West Carpathians) Early Palaeozoic
   Litostratigrafické vyhodnotenie mezozoika prevŕtaného vrtmi Závod-91, Borský Jur-24 a Záhorská Ves-2
   Litostratigrafické vyhodnotenie mezozoika zo štruktúrnych vrtov Závod-78, 88, 89 a Studienka-95 (Viedenská panva)
   Litostratigrafické vyhodnotenie podložia terciéru z vrtov Závod 85 a 87 (Viedenská panva)
   New species from the Paleogene of the eastern part of Danube lowland, Hornonitrianska kotlina and Liptovská kotlina depressions
   Nové poznatky o veku bielopotockého súvrstvia na Orave
   Occurrence of species Boehlensipollis hohli W.Kr. 1962 in Oligocene of West Carpathians in Slovakia
   Palinologický výskum sedimentov z podložia neogénu viedenskej panvy
   Preplavené palinomorfy v paleogénnych sedimentoch Západných Karpát a ich význam pre paleogeografiu
   Súčesné trendy v stratigrafii spodnokriedových útvarov a ich aplikácia na Západné Karpaty
   Upper eocene and lower oligocene sporomorphs of the Oravská vrchovina highlands
   Vplyv epimetamorfózy na zachovanie palinomorf v drnavskom súvrství gelnickej skupiny Spišsko-gemerského rudohoria