Podrobnosti záznamu

Jméno
   Soejono, Igor
Autor monografie
   1st Quarterly Report on the Progress of Work of the CGS expedition in trhe Eastern Azarbayjan Province during the 1st Field Campaign from the 1st of August to the 10th of September 2007
   Base Geological Map 1:25.000, sheet Avan
   Base Geological Map 1:25.000,sheet Eshtobin
   Final Report on capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping ar 1:25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran, explanatory notes to geological maps, Avan sheet
   Final Report on capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping ar 1:25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran, explanatory notes to geological maps, Eshtobin sheet
   Geologické mapování v okolí Rožné v měřítku 1 : 5 000 a morfotektonická interpretace družicových a leteckých dat, souhrnná zpráva dílčí etapy projektu: Geologické mapování
   Mapa dokumentačních bodů 1:25.000 Rožná a okolí
   Rekognoskace litologicky kontrastních hornin v jednotkách krystalinika při sv. okraji moldanubika-návaznost na základní geologické mapování 1:25 000
   Stage report on capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping ar 1:25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran
   Strukturní mapa prvků duktilní tektoniky 1:25000 Rožná a okolí. Česká geologická služba
   Strukturní mapa prvků zlomové tektoniky 1:25.000 Rožná a okolí
   Technická zpráva II. etapy řešení projektu (název projektu: Geologické mapování v okolí Rožné v měřítku 1:5000 a morfotektonická interpretace družicových a leteckých dat)
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, 12-313 Kaznějov
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Volary 32-124
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 32-124 Volary - Mapa dokumentačních bodů
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 32-124 Volary
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 32-124 Volary
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa nerostných surovin - 32-124 Volary
   Základní geologická mapa České republiky 1:25000, 12-313 Kaznějov
   Zakrytá geologická mapa okolí Rožné 1 : 10 000
   Zpráva o výsledcích geologického průzkumu. Tunel Praha-Beroun
Autor článku
   Fragment of an Early Cambrian oceanic crust incorporated in the Variscan Orogen: Letovice Complex, Bohemian Massif
   Letovické krystalinikum: spodnokambrická oceánská kůra varisky začleněná do východního okraje Českého masívu
   Magnetic fabric and tectonic setting of the Early to Middle Jurassic felsic dykes at Pitt Point and Mount Reece, eastern Graham Land, Antarctica
   Magnetic fabric and tectonic setting of the Early to Middle Jurassic felsic dykes at Pitt Point and Mount Reece, eastern Graham Land, Antarctica
   Na návštěvě v jurském parku: stáří, geochemická povaha a možná petrogeneze kyselých-intermediárních magmatitů antarktického poloostrova (širší okolí Camp Hillu a ledovce Victory Glacier)
   Nature and tectonic setting of Jurassic felsic igneous activity in the Victory Glacier area (Graham Land, Antarctic Peninsula)
   Nature, origin and causes of Jurassic felsic igneous activity in the Victory Glacier area (Eastern Graham Land)
   Structural and metamorphic record of the relic ocean crust: the Letovice crystalline complex
   Structural and metamorphic record of the relic ocean crust: the Letovice crystalline complex
   Structural position of high-pressure felsic to intermediate granulites from NE Moldanubian zone (Bohemian Massif)
   Structural position of high-pressure felsic to intermediate granulites from NE Moldanubian zone (Bohemian Massif)
   Structural position of high-pressure felsic to intermediate granulites from NE Moldanubian domain (Bohemian Massif)
   Strukturní vývoj metagranitů ze svrateckého krystalinika
   Strukturní vývoj metagranitů ze svrateckého krystalinika
   Tectonometamorphic Evolution of the Svratka Crystalline Complex (NE ): Evidence for Wrench-Dominated Transpression along the NE Margin of the Variscan Orogenic Root
   Tectonometamorphic evolution of the Svratka Crystalline Complex (NE Bohemian Massif) : evidence for wrench-dominated tranpression [transpression] along the NE margin of the Variscan orogenic root
   Vestige of an Early Cambrian incipient oceanic crust incorporated in the Variscan orogen: Letovice Complex, Bohemian Massif
   Záznam strukturního vývoje a vztahů sv. části moldanubika, svrateckého a poličského krystalinika
   Zoisitovec jako výsledek metasomatické přeměny metagabra, Újezd u Kunštátu, letovické krystalinikum