Podrobnosti záznamu

Jméno
   Sokol, Adolf
Autor článku
   Archean Crust as a Source of Common Lead in the Bohemian Massif
   Chemické typy granitů severozápadních Čech
   Chemistry of the Bohemian granitoids : geotectonic and metallogenic implications
   The Čistá-Jesenice pluton in western Bohemia : geochemistry, geology, petrophysics and ore potential
   Deformační analýza kvarcitu typu Vysoký Kámen, západní Krušné hory
   The geochemical investigation of the Mariánské Lázně complex (Western Bohemia)
   Geochemické typy a petrogeneze metavulkanických hornin orlicko-kladské klenby
   Geochemické typy žul Blatenského masívku v Krušných horách
   Geochemické zhodnocení horninových komplexů v nově odkryté části středočeského plutonu (22-21 Příbram)
   K.R.O.S. - a new recalculation of chemical analyses for determining quantitative mineral composition of the intermediate igneous rocks
   Petrologická charakteristika plutonitů horninového bloku zásobníku plymu-Příbram (22-21 Příbram)
   The petrology and geochemistry of the metaophiolitic rocks of Staré Město crystalline unit
   Topaz bearing quartzites at the contact with granitoid orthogneisses near Zdobnice in the Orlické hory (Lugicum, Bohemian Massif)
   The treatment of the geochemical data from the Mariánské Lázně complex (W.Bohemia)
   The underground gas storage near Příbram - a source of new information about granitoids of the Central Bohemian Pluton