Podrobnosti záznamu

Jméno
   Sosnovec, Luděk
Autor článku
   Aparatura pro měření síly a deformace při jednoosém zatěžování za mezí pevnosti
   Chování hornin při jednoosém cyklickém zatěžování za mezí pevnosti
   Deformační závislost modulů pružnosti pískovců
   Infračervená spektroskopie minerálů na bázi SiO4 tetraedrů
   Přetvárné vlastnosti hornin za mezí elasticity při cyklickém zatěžování v trojossém stavu napjatosti
   Triaxial stress cyclic loading of sandstones
   Triaxial stress cyclic loading of sandstones