Podrobnosti záznamu

Jméno
   Současné směry v seismologii a inženýrské geofyzice (21.04.1998-22.04.1998 : Ostrava, Česká republika)
Konference monografie
    Současné směry v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účasti. Sborník referátů. 1. 1
Konference článku
    Analýza šumových spekter
    Anizotropie rychlosti v mělké seismice
    Efektivní využití geofyzikálních metod v geotechnickém průzkumu
    Morfotektonická studie opavské oblasti
    Seismický neklid v Ostravě a jejím okolí
    Stručná informace o registraci seismických stanic HRMC a ZLHC
    Technické vybavení seismických stanic HRMC a ZLHC
    Vizuální posouzení seismogramů trhacích prací měřených na Chomutovsku