Podrobnosti záznamu

Jméno
   Souček, Kamil
Autor monografie
   Dílčí zpráva V/2012 k projektu Hodnocení kvality HM a geotechnický průzkum pro záměr vybudování podzemního zásobníku plynu Milasín-Bukov - Výčet prací na projektu a zhodnocení dosažených výsledků za čtvrté čtvrtletí roku 2012
   Dílčí zpráva VI/2013 k projektu Hodnocení kvality HM a geotechnický průzkum pro záměr vybudování podzemního zásobníku plynu Milasín - Bukov - Výčet prací na projektu a zhodnocení dosažených výsledků za první čtvrtletí roku 2013
   Dílčí zpráva VII/2013 k projektu Hodnocení kvality HM a geotechnický průzkum prozáměr vybudování podzemního zásobníku plynu Milasín - Bukov - Výčet prací na projektu a dosažených výsledků za druhé čtvrtletí roku 2013
   Dílčí zpráva VIII/2013 k projektu Hodnocení kvality HM a geotechnický průzkum pro záměr vybudování podzemního zásobníku plynu Milasín-Bukov - Výčet prací na projektu a zhodnocení dosažených výsledků za třetí čtvrtletí roku 2013
   Hodnocení hornin pro účely úkolu Okrouhlá Radouň - digitální mapy zájmového území a 3D model ložiska a zásobníku plynu
   Hodnocení hornin pro účely úkolu Skalka - digitální geologické mapy
   Hodnocení kvality horninového masivu pro záměr vybudování podzemní stavby: Zásobník zemního plynu Rožná - Rodkov
   Měření změn napětí v horninovém masivu v okolí průzkumné školy staveniště Skalka pomocí tenzometrických svorníků v roce 2012
   Modifikace projektu monitoringu napěťodeformačního stavu horninového masivu při dobývání sloje 30 (634) v rámci zkušebního provozu dobývací metody chodba - pilíř v OPJ Dolu ČSM - Sever - Modifikovaný návrh ověření možnosti použití metod protiotřesové prognózy a prevence při použití dobývací metody chodba- pilíř v rámci zkušebního provozu ve sloji 30 (634) v OPJ Dolu ČSM - Sevwer
   Možnosti použití vybraných chemických injektážních médií k ovlivnění vlastností karbonského horninového masivu v podmínkách uhelných dolů
   Projekt monitoringu napěťo-deformačního stavu horninového masivu při dobývání sloje 30 (634) v rámci zkušebního provozu dobývací metody chodba - pilíř v OPJ Dolu ČSM - Sever. Návrh ověření možnosti použití metod protiotřesové prognózy a prevence při použití dobývací metody chodba - pilíř v rámci zkušebního provozu ve sloji 30 (634) v OPJ Dolu ČSM - Sever
   Sběr a vyhodnocení dat ze 4 napěťových sond umístěných v rozrážce SP-47 ve štole Josef u Mokrska v rámci projektu MPO FR-TI3/325
   Stanovení fyzikálně - mechanických a geotechnických vlastností hornin - vzorek odebraný z nástřelu spojovacího překopu BZ-XIIJ
   Stavba a vlastnosti geokompozitních materiálů s polyuretanovými pojivy (metody, postupy a výsledky laboratorního a in situ studia v ÚGN AV ČR)
   Studie technologie výstavby, životnosti a teplotních vlivů podzemního Centrálního skladu vyhořelého jaderného paliva
Autor článku
   Adhesion of polyurethane grouts and their application for reinforcing of rock mass
   Alternative methods for RQD parameter determination
   Analysis of horizontal movements accompanying development of subsidence depression in non-trivial geo-mechanical conditions
   Analysis of surface movements from undermining in time
   Analýza vnitřní stavby materiálů a průmyslová rentgenová počítačová mikrotomografie
   Analýza vodorovných pohybů v průběhu vývoje poklesové kotliny
   Charakter porušování uhelných geokompozitů na bázi injektážních pryskyřic
   Chemical grouting - laboratory study of chemical grouts and geocomposites properties
   Chemical grouts influence on mechanical properties of coal - Laboratory research
   Chemické stabilizační injektáže horninového masivu
   Confronting the texture and composition of the stones from upper and lower urinary tract
   Conical borehole strain gauge probe applied to induced rock stress changes measurement
   Conical strain gauge probe for stress measurement (delopment)
   Control of rockburst risk in hard coal longwall mining - A case study
   Creating of observation station for monitoring surface influences of underground mining under nontrivial geo-mechanical conditions
   Curing of epoxy systems at sub-glass transition temperature
   Development of stess-strain fields based on paleostress analysis and recent stres-masurement in the Czech part of Upper Silesian Coal basin
   Evaluation of mining subsidence using GPS data
   Experimental Approach to Measure Stress and Stress Changes in Rock ahead of Longwall Mining Faces in Czech Coal Mines
   First experiences of rock stress changes measurement by conical gauge probe
   First results of conical borehole strain gaugage probes applied to induced rock mass stress changes measurement
   Gabriela locality: Starting geodetic observations to detect the surface manifestations from undermining
   Geomechanical and geotechnical evaluation of maingate No. 080 5253 monitoring in the conditions of the Paskov mine
   GNSS observations in the Gabriela locality
   GPS monitoring of subsidence depression progress on undermined area
   Hlavní výsledky řešení Projektu ČBÚ č.34/2003 "Opatření ke zvýšení odolnosti porubních chodeb a chodeb v předpolí porubu proti deformačním účinkům otřesů".
   Horizontal Stress field of carboniferous massif in Eastern Czech part of the Upper Silesian Basin
   Horizontální napětí v české části hornoslezské pánve
   Injektážní pryskyřice a jejich adhezní pevnosti
   Laboratorní zkoušky chemických injektážních hmot
   Laboratorní zkoušky geokompozitů se zainjektovanou diskontinuitou
   Laboratory research of coal geocomposits - some results
   Laboratory research of Coal geocomposits - some results
   Laboratory research of sealing possibilities of cohesionless soils by means of chemical grouts
   Laboratory testing of chemical grouting effects in rocks
   Laboratory Testing of Chemical Grouts
   Long-hole destress blasting for rockburst control during deep underground coal mining
   Measurement of stress change tensor by conical gauge probe
   Measurement of stress tensor and stress changes induced by progress of long wall
   Measurements of Primary Horizontal Stresses in the Czech Part of Upper Silesian Basin by Using the Borehole Wall Hydrofracturing
   Mechanické vlastnosti karbonských hornin a diskontinuit v lineárně pružném modelu
   Měření horizontálních napětí v oblasti 4. kry Dolu ČSA, z. Doubrava
   Měření primárních horizontálních napětí v české části hornoslezské pánve metodou hydroporušování stěn vrtu
   Měření propustnosti geokompozitů na ortogonálních zkušebních tělesech
   Měření tenzoru indukovaných napěťových změn tenzometrickou kuželovou sondou v OKR
   Micromechanics of geocomposites: CT images and FEM simulations
   Možnosti využití epoxidových materiálů pro zpevňování hornin skalního typu
   Napěťová měření metodou hydroporušování stěn vrtu
   Nové trendy v inovaci třecích svorníků pro důlní podmínky
   Nové typy injektážních materiálů fy Carbo Tech pro podzemní stavitelství
   Observation of subsidence depression by modern geodetic methods
   Perspektivy využití RTG počítačové tomografie ve výzkumu geomateriálů a v geotechnice
   Polyuretanové injektážní hmoty a jejich použití ke zpevňování horninového masivu v uhelných dolech
   Polyurethane Geocomposites - mechanical properties and deformation
   Polyurethane geocomposites. Mechanical properties and deformation
   Preparation of rock and geo-composite specimens for tensile tests by abrasive water jet
   Processing and finishing of granite surfaces
   Progress of Subsidence Depression monitored by GPS
   Přetvárné vlastnosti polyuretanových injektážních pryskyřic a geokompozitů
   Recent-stress state in Czech part of Upper Silesian Coal basin
   Reinforcing of the coal by chemical grouts
   Rockbursts provoked by destress blasting in hard coal longwall mining
   Second generation of conical strain gauge probe for stress measurement in rock massif
   Selected non-destructive methods suitable for building use evaluation of roofing slate
   Selected Non-Destructive Methods Suitable for Evaluation of Roofing Slate
   Shaping of rock specimens for testing of uniaxial tensile strength by high speed abrasive water jet: First experience
   Sledování fází změn povrchu nad dobývanými ložisky sedimentárního typu
   Sledování povrchových projevů poddolování leteckou fotogrammetrií
   Stabilita příhradové obloukové výztuže stříkaného betonu tunelových staveb
   Stress measurement in Carboniferous massif in eastern Czech part of Upper Silesian Basin and numerical model
   Structural analysis within Rožná and Olší uranium deposits (Strážek Moldanubicum) for the estimation of deformation and stress conditions of underground gas storage
   Structural analysis within the Rožná and Olší uranium deposits (Strážek Moldanubicum) for the estimation of deformation and stress conditions of underground gas storage
   Studie geofyzikálních metod měření kvality injektážních prací v okolí důlních děl
   Study of the effect of moisture content and bending rate on the fracture toughness of rocks
   Stupeň napěnění injektážních polyuretanových pryskyřic a jeho vliv na fyzikálně mechanické vlastnosti
   Theoretical knowledges and practical experiences with reinforcing of coal seams in Ostrava-Karviná coalfield
   Use of X-ray CT for analysis of concretes exposed to high temperatures
   Using of conical gauges probe for measurument of stress changes induced by progress of long wall
   Utilization of abrasive water jet for shaping of test specimens from geomaterials
   Verification of Recent-Stress-Strain in Czech part of Upper Silesian Coal basin
   Viskozita dvousložkových injektážních pryskyřic
   Vizualizace a kvantifikace strukturně-texturních parametrů polyuretanových geokompozitních materiálů
   Výběr zkušebních metod pro zjištění přilnavosti dvousložkových polyuretanových injektážních pryskyřic k povrchu hornin
   Vyhodnocení výškových změn v poklesové kotlině u Karviné
   Výsledky řešení Projektu ČBÚ č.34/2003 "Opatření ke zvýšení odolnosti porubních chodeb a chodeb v předpolí porubu proti deformačním účinkům otřesů".
   Vysoké kotvení v chodbách pro dvojí použití a jejich monitoring
   Využití kuželové tenzometrické sondy pro dlouhodobá měření změn napětí
   Výzkum vlastností uhelných geokompozitů
   X-ray computed tomography and geomaterials research at the Institute of Geonics of the ASCR
   The X-ray CT lab and the research at the Institute of Geonics AS CR
   X-ray CT observation of failure in coal geo-composites
   Zkušenosti a poznatky z měření napětí horského masivu v podmínkách OKR
   Zpevnění nesoudržného uhelného pilíře porubu č.39 204 na Dole Lazy - poznatky, zkušenosti
   Zpevňující injektáže v uhelné sloji
Editor monografie
    Tradiční geomechanické a geofyzikální kolokvium 2008. Sborník příspěvků
    Tradiční geomechanické a geofyzikální kolokvium 2008