Podrobnosti záznamu

Jméno
   Soukupová, Lenka
Autor článku
   Arctic-alpine tundra in the Krkonoše, The Sudetes
   Development diversity of peatlands in Bohemian Forest
   HORSKÉ RŮŽENCOVÉ TOKY V ARKTO-ALPÍNSKÉ TUNDŘE KRKONOŠ, VYSOKÉ SUDETY
   Mires of Šumava Moutains: 13,000-Years of Their Development and Present-Day Biodiversity
   Vegetation diversity in the backwall of Arber Great Lake corrie, Bohemian Forest
   Vliv alochtonního vápence na druhovou diversitu vytěženého rašeliniště (Hůrecká slať, Šumava)
   Z ekologie a paleoekologie šumavských rašelinišť