Podrobnosti záznamu

Jméno
   Správa dat a výsledků v seismologii a inženýrské geofyzice (11.04.2000-12.04.2000 : Ostrava, Česká republika)
Konference monografie
    Správa dat a výsledků v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí, Ostrava, 11.-12. dubna 2000. Sborník referátů
Konference článku
    11 let digitalní důlní seismické sítě v OKR
    Digitální zdroje geologických dat v ČR pro hodnocení geologických rizik
    Geotechnický průzkum přehradního tělesa u Potštátu
    Historické přístroje pro geomagnetická měření ve sbírkách VŠB - TU v Ostravě
    Hodnocení seismických účinků důlně indukovaných seismických jevů na povrchové objekty - Review
    Počátky geofyziky na Vysoké škole báňské
    Seismická registrační aparatura PCM3-EPC
    Současné poznatky z provozu seismické stanice Ostrava - Krásné Pole (OKC)
    Source parameters of mining induced seismic events in Zabrze Mine (Poland): Preliminary results
    Výsledky komprese syntetických dat užitím waveletové transformace
    Využití dlouhodobých nivelačních měření na povrchu dobývaného uranového ložiska Rožná k matematickému modelování poklesů povrchu