Podrobnosti záznamu

Jméno
   Spudil, Jiří
Autor monografie
   Mapa dokumentačních bodů České republiky 1:25000, list 03-424 Trutnov
   Terciérní pánve a ložiska hnědého uhlí České republiky
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list 03-424 Trutnov
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Žacléř 03-422
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 list 03 - 424 Trutnov
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list Žacléř 03-422
   Zpráva o průběhu geologických prací na lokalitě Calaw - surovina: hnědé uhlí
   Zpráva o průběhu geologických prací v oblasti cementárny Jabal Seraj - cementářské suroviny
Autor článku
   Evaluation and utilisation of lignite deposits of the Czech Republic
   Group of Seams of the Šverma Mine at Žacléř (Intra-Sudetic Basin)
   Je možné členit nýřanské vrstvy?
   K tektonické stavbě karbonu plzeňské pánve
   Metoda "modelování sloje" při průzkumu ložiska Chotíkov
   Neogenní říční síť v západních a středních Čechách a její sedimenty
   Ověření zlatonosnosti Mekongu v Laoské lidově demokratické republice
   Paleogeografie středočeského a západočeského neogénu
   Průzkum černého uhlí v plzeňské pánvi v letech 1978-1991
   Přesmyková tektonika v karbonských sedimentech plzeňské pánve
   Rozvojová pomoc Afghánistánu při obnově fungování geologických institucí se zaměřením na využívání surovinových zdrojů
   Rozvojová pomoc Afghánistánu při obnově fungování geologických institucí se zaměřením na využívání surovinových zdrojů
   Salt Plugs in the eastern Zagros, Iran: Results of Regional Geological Reconnaissance
   Studie možností využití odpadních hald po těžbě
   Surovinový potenciál slánského černouhelného ložiska