Podrobnosti záznamu

Jméno
   Stárková, Marcela
Autor monografie
   Estudio geologico de riesgos naturales, área de Estelí, Nicaragua
   Geologický výzkum přírodních rizik v oblasti Estelí, Nikaragua
   Ilmenites from the Tertiary deposits of the Relict between Rakovník and Velká Černoc(so called Hlavačov gravels), Central Bohemia, Czech Republic
   Křivoklátsko. geologie chráněných krajinných oblastí České republiky
   Processing and Visualization of Borehole data in GIS - poster
   Rešeršní studie pro přípravu programu ČGÚ, zaměřeného na oblast České křídové pánve a jejího podloží. Závěrečná zpráva
   Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000, list 14-33 Polička
   Vysvětlivky k základní geol. mapě ČR 1: 25 000, list Dobřany 21-222
   Vysvětlivky k základní geologické mapě 1: 25 000, list 11-444 Nýřany
   Vysvětlivky k základní geologické mapě CR 1:25 000, 03-414 Vrchlabí
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 12-143 Rakovník
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, 12-313 Kaznějov
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1: 25 000 list Lány 12-144
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-431 Lomnice nad Popelkou
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000 list 11-224 Nepomyšl
   Vysvětlivky k základni geologické mapě ČR 1 : 25 000 03-431 list Lomnice nad Popelkou
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě ČR 1: 25 000 list Lomnice nad Popelkou 03-431
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000, list 24-122 Brněnec
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000, list Hudlice 12-322
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000, list Panoší Újezd 12-321
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Všeruby 11-442
   Základní geologická mapa 14-32 Ústí nad Orlicí
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, list 12-144 Lány
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 list Lány 12-144
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 03-431 Lomnice nad Popelkou
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, list 12-143 Rakovník
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, geologická mapa list 03-414 Vrchlabí
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 12-142 Všeruby
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 12-321 Panoší Újezd
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 12-322 Hudlice
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 03-431 Lomnice nad Popelkou
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 12-321 Panoší Újezd
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 12-322 Hudlice
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 24-122 Brněnec. Geologické mapy ČR s vysvětlivkami. Česká geologická služba. Praha
   Základní geologická mapa České republiky 1:25000, 12-313 Kaznějov
   Základní geologická mapa ČR 1 : 25 000 list Lomnice nad Popelkou 03-431
   Základní geologická mapa ČR 1: 25 000, list 21-222 Dobřany
   Základní geologická mapa ČR 1: 25 000 s Vysvětlivkami , list Nýřany 11-444
   Základní geologická mapa ČR 1: 25 000 s Vysvětlivkami, list Rakovník 12-143
Autor článku
   Architectural Analysis of the Hlavačov Gravel and Sand - a Fluvial Relict of Neogene River System: Preliminary Report
   Architectural analysis of the Hlavačov gravel and sand - a fluvial relict of Neogene river system: preliminary report
   Chemizmus podkrkonošských melafyrů a jejich horninotvorných minerálů
   Eruptive styles of monogenetic volcanism in the Levín Volcanic Complex - central part of the Krkonoše Piedmont Basin (Rotliegend / Autunian)
   Eruptive styles of monogenetic volcanism in the Levín Volcanic Complex - central part of the Krkonoše Piedmont Basin (Rotliegend / Autunian)
   From maar to a spatter cone - Permian Principálek Volcano in the Northern part of the Krkonoše Piedmont Basin (Lower Rotliegend, Czech Republic)
   Geochemie a mineralogie spilitů pruhu Slatina - Pavlíkov v CHKO Křivoklátsko
   Geological study of natural hazards, área [i.e. area] of Estelí, Nicaragua
   Geological study of natural hazards, área of Estelí, Nicaragua
   Geological study of natural hazards, área of Estelí, Nicaragua
   Geologické mapování Křivoklátska - nástroj pro poznání geologické stavby a geologického vývoje v oblasti CHKO
   Geologický výzkum a mapování na území listu 12-214 Kralupy n. Vltavou
   Heavy minerals of Tertiary and Carboniferous sediments on the map sheet 11-444 Nýřany
   Ilmenites from the Tertiary deposits relict between Rakovník and Velká Černoc (so called Hlavačov gravels), Central Bohemia, Czech Republic
   Ilmenity z reliktu terciérních sedimentů mezi Rakovníkem a Velkou Černocí (tzv. hlavačovských štěrků)
   Interakce bazaltandezitických láv Levínského vulkanického komplexu (LVK)s vodním prostředím (autun,podkrkonošská pánev)
   Interakce bazaltoandezitických láv Levínského vulkanického komplexu (LVK) s vodním prostředím (autun, podkrkonošská pánev)
   Jezerní karbonáty ploužnického obzoru z vrtu Sm1, stephan C podkrkonošské pánve
   Kalkrusta v permských sedimentech orlické pánve (14-32 Ústí nad Orlicí)
   Krystalinikum a perm v podloží křídy na listu Svitavy (14-34 Svitavy)
   Lom ve Studenci : okno do geologické minulosti Podkrkonoší
   Monogenetic volcanism in the Levín Volcanic Field (Krkonoše Piedmont Basin, Permian): eruptive styles and interactions with environment
   New locality of the Stephanian plant fossils from Příšov (Czech Republic
   New locality of the Stephanian plant fossils (Plzeň Basin, Czech Republic)
   Nové lokality mafických pyroklastik severního okraje permského levínského vulkanického pole (spodní rotliegend) podkrkonošské pánve
   Nové výskyty neogenních fluviálních sedimentů v oblasti křivoklátsko-rokycanského pásma
   Ocurrence and Genesis of the Calcrete in the Orlice Basin (Permocarboniferous)
   Paleobotanické, palynologické a sedimentologické výzkumy v nýřanských vrstvách (Westphal D) na Rakovnicku : (12-14 Rakovník)
   Paleobotanické, palynologické a sedimentologické výzkumy v nýřanských vrstvách (westphal D) na Rakovnicku
   Paleontologický výzkum v permokarbonu podkrkonošské pánve
   Petrografie vybraných amfibolických lamprofyrů a souvisejících intruzí v severozápadní části barrandienského neoproterozoika (Rakovnicko)
   Předběžné výsledky litologického a geochemického studia vrtu Sm-1 v ploužnickém obzoru semilského souvrství podkrkonošské pánve
   Předběžné výsledky litologického a geochemického studia vrtu Sm-1 v ploužnickém obzoru semilského souvrství podkrkonošské pánve
   Připravovaný výzkum ploužnického obzoru semilského souvrství, jeho geneze a paleoekologické podmínky v době sedimentace
   Původ a složení hornin použitých pro artefakty lokality Hořešovičky
   Relikty vulkanitů souvisejících s křivoklátsko-rokycanským komplexem (lokalita Na Skaličkách - Křivoklátsko)
   Sedimenty terciéru na jižním okraji karbonu plzeňské pánve, hranice terciér-karbon (21-222 Dobřany)
   Sedimenty terciéru na jižním okraji karbonu plzeňské pánve, hranice terciér-karbon
   Silicifikované mikrofosilie z neoproterozoických silicitů tepelsko-barrandienské zóny při jihovýchodním okraji CHKO Křivoklátsko
   Strukturně-tektonická stavba jižní části plzeňské pánve (11-44 Nýřany, 21-22 Holýšov)
   Strukturně-tektonická stavba jižní části plzeňské pánve
   Styly erupcí monogenetického vulkanismu v levínském vulkanickém poli v centrální části podkrkonošské pánve (spodní rotliegend,autun)
   Subaquatic emplacement of lava flows in the Levín Volcanic Complex(Autunian), Krkonoše Piedmont Basin-preliminary results
   Těžké minerály z terciérních a karbonských sedimentů na listu 11-444 Nýřany (11-44 Nýřany)
   Variable eruptive styles in an ancient monogenetic volcanic field: examples from the Permian Levín Volcanic Field (Krkonoše Piedmont Basin, Bohemian Massif)
   Vulkanoklastika svrchních radnických vrstev mezi Lubnou a Novým Strašecím
   Westphalian volcanic activity south of the Teplice-Altenberg caldera, Central and Western Bohemian Basins
   Západočeské terciérní relikty - stratigrafie a paleoenvironment (11-444 Nýřany)
   Západočeské terciérní relikty - stratigrafie a paleoenvironment