Podrobnosti záznamu

Jméno
   Stalmachová, Barbara
Autor článku
   Fytocenologický a floristický průzkum vegetace vybraných sedimentačních nádrží OKR
   Mapování a indikace změn terestrických ekosystémů v hornické krajině
   Obrana a obnova krajinných částí ohrožených důlní činností (využitím metody biologické regenerace krajiny)
   Příklad spontánní sukcese na opuštěných granitových lomech
   Současné pohledy na cíle a postupy v procesu revitalizace krajiny ovlivněné dobýváním nerostných surovin