Podrobnosti záznamu

Jméno
   Staněk, Josef, 1928-
Autor článku
   125 let od narození prof. Vojtěcha Rosického
   190 let od narození Julia Schröckingera
   Akcesorické minerály světlých žilných hornin brněnského masívu
   Crystal chemistry of elbaites from some lithium pegmatites of the Czech Massif
   Doc. RNDr. Pavel Povondra, DrSc. osmdesátníkem
   Docent Pavel Povondra jubilující
   Drahé kameny moravských pegmatitů
   Garnets from granitoid and pegmatoid rocks of the Dyje Massif
   Hugo Strunz pětadevadesátiletý
   Iron-manganese phosphate minerals from the Dolní Bory pegmatite
   K stému výročí narození akademika A. E. Fresmana
   K stému výročí narození Jaroslava Kokty
   Minerální asociace fosfátových nodulí z granitického pegmatitu od Cyrilova u Velkého Meziříčí, Moldanubikum. Část 1, Primární a exsoluční fáze
   Moje vzpomínky na Ing. A. Kašpárka
   Odešel profesor Hugo Strunz
   Primární minerály fosfátových nodulí z granitického pegmatitu od Cyrilova u Velkého Meziříčí, Moldanubikum
   Projevy rekrystalizace v pegmatitech u Moravského Krumlova v jižní části brněnského masívu
   Světonázorová výchova ve výuce mineralogie a petrologie na vysokých školách
   Za doc. RNDr. Vladimírem Kuděláskem, CSc.
   Za prof. RNDr. Josefem Sekaninou, DrSc., členem korespondentem ČSAV
   Životní jubileum Petra Černého