Podrobnosti záznamu

Jméno
   Steinerová, Michaela
Autor monografie
   Anorganická pojiva na bázi siloxo-sialových skupin
   Studie studené anorganické syntézy a její využití pro stavební výrobu s použitím odpadních i přírodních materiálů
   Výzkum a vývoj nových materiálů a technologií pro úpravu radioaktivních a nebezpečných odpadů
Autor článku
   Acoustic absorption of geopolymer/sand mixture
   Anorganické polymery
   Bonding agent on geopolymer basis
   Ceramic waste materials - source for the geopolymer technology
   Discoloration of fired kaolinitic clays (Study of Fe+3 coordination by Mössbauer and UV-ViS-NIR spectroscopy)
   Experimentální ověření možností využití geopolymerních pojiv v praxi
   Foamed geopolymer matrix as inhibitor of spent ion exchangers
   Geopolymer - alternativa cementu
   Geopolymer composites and restoration of baroque terracotta statue
   Geopolymer nanocomposites
   Immobilization of radioactive metals in geopolymer matrix
   The immobilization of soluble metal salts. The analysis and microscopy of the Si-Al condensed system with nickel waste
   Immobilization of toxic metals in solidified systems of siloxo-sial networks
   Inhibition of spent ion exchangers in geopolymer matrix
   Porous microstructure of the interfacial transition zone in geopolymer composites
   Pozzolanic properties of fluidized bed ashes
   Properties of alkali activated materials suitable for normalized tests
   Radioactive metal isotopes stabilized in geopolymer matrix: Determination of a leaching extract by a radiotracer method
   Recycling of ceramic wastes into the geopolymer construction material
   Reinforcement of the terracotta sculpture by geopolymer composite
   Solidification of fluidized-bed ashes
   Solidification of fluidized-bed ashes
   Solidifications of wastewater sludge from nuclear power stations
   Solidifikace jílových minerálů studenou anorganickou syntézou
   Solidifikace jílových minerálů studenou anorganickou syntézou
   Studie I. - Využívání odpadů ve výrobě stavebních hmot
   Studie II. - Využití geopolymerních kompozitů pro účely obnovy a restaurování památek
   Utilization of fluidized bed ashes in thermal resistance applications
   Vznik pevných hmot z elektrárenských popílků bez cementu a vápna