Podrobnosti záznamu

Jméno
   Steinová, Marika
Autor monografie
   The 5th Conference on Trilobites and their relatives, 1st July - 4th July 2012, Prague, Czech Republic MID-CONFERENCE FIELD TRIP GUIDE
   Ctenodonta bohemica (Barrande, 1881)(Bivalvia)z českého darriwilu(ordovik)
   Current Catalogue of figured types and specimens in the Palaeontological collections of the Czech Geological Survey, Volume 1 1960-2011
   Nástroj pro výběr hodnot z číselníků
   On-line aplikace pro elektronickou evidenci paleontologických sbírek
   Virtuální muzeum ČGS II - nová on-line aplikace
Autor článku
   Cambrian and Ordovician Fossil-Lagerstätten in the Barrandian area
   Changes in gathering and presentation of the data from the palaeontological collections: The case study of the Czech Geological Survey
   Dočasný výchoz zahořanského souvrství v Praze - Vysočanech a jeho význam pro pochopení faciálního vývoje svrchního ordoviku v severovýchodní části pražské pánve
   Elektronická evidence paleontologických sbírek na příkladu paleontologických kolekcí České geologické služby
   Elektronická evidence paleontologických sbírek na příkladu paleontologických kolekcí České geologické služby
   Fauna bohdaleckého souvrství (ordovik, stupeň katian) z dočasného odkryvu v Praze-Michli
   Fauna bohdaleckého souvrství z dočasného odkryvu v Praze 4
   Gathering and presentation of the data from palaeontological collections: the case study of the Czech Geological Survey
   Middle Ordovician bivalves from Bohemia, Spain and France
   Mlži z nejvyššího ordoviku pražské pánve (Hirnantian, kosovské souvrství)
   Palaeotaxodont bivalves from the Darriwilian (middle Ordovician) of Bohemia reclassified
   Praeleda Pfab, 1934 a Praenucula Pfab, 1934 (Bivalvia) z ordoviku pražské pánve
   Preliminary report: The revision of genera Praeleda Pfab, 1934 and Praenucula Pfab, 1934 (Ordovician, Nuculidae, Bivalvia)
   Probable ancestral type of actinodont hinge in the Ordovician bivalve Pseudocyrtodonta Pfab, 1934
   Předběžná zpráva o revizi nuculidních mlžů ze šáreckého souvrství (pražská pánev, střední ordovik, darriwil)
   Revize druhu Ctenodonta bohemica (Barrande, 1881) (Bivalvia) z českého darriwilu (ordovik)
   Uppermost Ordovician bivalves from the Prague Basin (Hirnantian, Perunica, Bohemia)
   Zpráva o předběžné geologické dokumentaci dočasných odkryvů stavby metra linky A v Praze na Červeném vrchu (Vokovice)