Podrobnosti záznamu

Jméno
   Stejskal, Michal
Autor článku
   Biochemické značkovače ve fosilních materiálech
   Blackened bioclasts and bituminous impregnations in the Koněprusy Limestone (Lower Devonian), the Barrandian area, Czech Republic: implications for basin analysis
   Chabazit z Černé v Pošumaví
   Contact metamorphism of Silurian black shales a basalt sill: geological evidence and thermal modelling in the Barrandian Basin
   Diagenetic Fluid Circulation through Fractures : A Case Study from the Barrandian Basin (Lower Paleozoic)
   Kontaktní metamorfóza silurských černých břidlic ložní žílou diabasu: studie z lomu Kosov u Berouna, Barrandien (12-41 Beroun)
   Organické minerály. Nejistý původ a nejisté příbuzenské vztahy
   Příspěvek k poznání chemického složení jihočeských grafitů
   Rekrystalizované pseudotachylity na lokalitách Malenice u Vimperka a Chrášťany u Benešova u Prahy
   Sediments of 2002 catastrophic flood event in the Prague area, Czech Republic: depositional setting, composition and environmental aspects
   Složení a struktura uhlí České republiky
   Tepelná historie sedimentárních pánví České republiky a její vztah k tektonickým procesům
   Thermal history of sedimentary basins of the Czech Republic and its relation to tectonic processes
   Změny sedimentární organické hmoty v kontaktu s rudními ložisky