Podrobnosti záznamu

Jméno
   Stemberk, Josef
Autor monografie
   3-D Monitoring of active tectonic structures in the Western Carpathians (Field trip guidebook)
   Aktivita vybraných geodynamických procesů ve středním Poohří
   Comparative examples of landslide from Czech Republic and Slovakia
   Dlouhodobé pohyby pískovcových bloků v přírodní rezervaci Ostaš. Etapa 1994
   Expertní vyjádření k podmínkám optimalizace trati ČSD v úseku Děčín - státní hranice SRN z hlediska možností ohrožení trati svahovými pohyby
   Geological studies in the Bedřichov water supply tunnel
   Hodnocení rizik nestability svahů v oblasti Valašské Meziříčí - Mikulůvka - Jablůnka - Malá Bystřice v okrese Vsetín: závěrečná zpráva
   Hodnocení svahových deformací na Příhrazské vrchovině na Mladoboleslavsku
   Hodnocení svahových deformací v oblasti Mladoboleslavska: zpráva za rok 2004
   Hodnocení svahových deformací v oblasti Vsetínska a Mladoboleslavska: zpráva za 2. etapu
   Hodnocení svahových deformací v oblasti Vsetínska: zpráva za 1. etapu
   Kontrolní sledování stability Pravčické brány. Etapa II - zpráva za rok 1994
   Monitoring geodynamických jevů v sv. části Beskyd. Závěrečná zpráva
   Nebezpečí svahových pohybů v údolí Labe okresu Děčín
   Nebezpečí svahových pohybů v údolí Labe okresu Děčín: závěrečná zpráva
   Standsicherheit der Hänge in der Umgebung des Kehrtunnels im Weiler in Wutachtal
   Studium dynamiky puklinové sítě granitoidů ve vodárenském tunelu Bedřichov v Jizerských horách
   Studium dynamiky puklinové sítě granitoidů ve vodárenském tunelu Bedřichov v Jizerských horách, Etapa 2006-2008
   Zpráva o inženýrskogeologickém mapování svahových pohybů ve vybraných modelových oblastech v údolí Labe
Autor článku
   1st European Conference on Landslides
   3-D monitoring of microdisplacements in the zone of Euroasian and African collision
   3-D monitoring of microdisplacements in the zone of Euroasian and African collision
   3-D trend of aseismic creep along active faults in western part of the Gulf of Corinth, Greece
   3-D trend of aseismic creep along active faults in western part of the Gulf of Corinth, Greece
   3D monitoring of active tectonic structures
   7. kongres Mezinárodní asociace inženýrské geologie v Lisabonu
   7. kongres mezinárodní asociace inženýrské geologie v Lisabonu
   Active tectonic structures in the W part of Slovenia - setting of micro-deformation monitoring net
   Active tectonic structures in the W part of Slovenia - setting of micro-deformation monitoring net
   Active tectonics research using trenching technique on the south-eastern section of the Sudetic Marginal Fault (NE Bohemian Massif, central Europe)
   Active tectonics research using trenching technique on the south-eastern section of the Sudetic Marginal Fault (NE Bohemian Massif, central Europe)
   Active tectonics within Sudetic Marginal Fault zone (NE Bohemian Massif)
   Activity of selected Geodynamical Processes in the Central Poohří Region, NW Bohemia
   Analysis of manifestation of tectonic activity in seismically active regions of the Bohemian Massif
   Analýza projevů tektonické aktivity v seizmoaktivních oblastech Českého masivu
   Aptitude of Slopes to Stability Failure in the Neovolcanite Region of České Středohoří Mountains (Czech Republic)
   Aptitude of Slopes to Stability Failure in the Neovolcanite Region of České Středohoří Mountains (Czech Republic)
   Avalanche-like occurrences of slope deformations in the Czech Republic and coping with their consequences
   Beobachtung rezenter tektonischer Bewegungen im Wattenkopftunnel bei Ettlingen
   Beobachtung rezenter tektonischer Bewegungen im Wattkopftunnel bei Ettlingen
   Bezpečnostní kritéria kontrolního sledování skalních svahů
   CEC Project MeFISSt - Field trip in the Langhe Hills (November 27-29, 1994)
   CHKO Labské pískovce očima geomorfologa a inženýrského geologa
   Collision movements detected in Sudeten Marginal Fault zone, Bohemian Massif
   The COST project in Italy: analysis and monitoring of seismogenic faults in the Gargano and Norcia areas (central-southern Appenines, Italy)
   Cutt-off of a railway line by earth flows in the Czech Republic during July 1997
   Deformační funkce tektonických struktur v masivu
   Deformation function of tectonic structures in massifs
   Deformations in sandstones due to table hill desintegration
   Deformations in sandstones due to table hill disintegration
   Dendrogeomorphological investigations of slope deformation on Salesius Hill in the Krušné Hory Mts
   Direct field measurements of contemporary movements on tectonic structures
   Direct field measurements of contemporary movements on tectonic structures
   Displacements registered around March 13, 2006 Vrbové earthquake M=3,2 (Western Carpathians)
   Displacements registered around the 13 March 2006 Vrbové earthquake M=3.2 (Western Carpathians)
   Endogeneous factors influencing origin and evolution od [i.e. of] slope deformations
   Endogeneous factors influencing origin and evolution of slope deformations
   Evaluation of the geological phenomena threatening historical heritage structures in the Czech Republic dominating the landscape scenery
   Evaluation of the geological phenomena threatening historical heritage structures in the Czech Republic dominating the landscape scenery
   Fresh speleothemes damages versus active fault movements in selected caves of the Bohemian massif and Western Carpathians
   Geodynamic interdisciplinary studies into slope failures in localities of archaeological significance
   Geodynamic research within the Czech portion of the Sudetic Marginal Fault zone
   Geodynamický výzkum kvartérní aktivity v zóně okrajového sudetského zlomu
   Geoinformační potenciál kaňonu Labe v Děčínské vrchovině
   Geoinformation potential of the Labe River Canyon in the Děčín Highland, Czech Republic
   Historical analysis of the time distribution of the seismic phenomena in the NW Bohemia
   Hodnocení rizik nestability svahů v oblasti Valašské Meziříčí-Mikulůvka-Jablůnka-Malá Bystřice v okrese Vsetín: 1. etapa prací
   Increase of landslide activity in the Bohemian Massif, Czech Republic, in 1995
   Increase of landslide activity in the Bohemian Massif, Czech Republic, in 1995
   Installation of a crack gauge to monitor movements at a principal fault structure of Gargano Peninsula, Italy
   Investigation of a railroad tunnel affected by slow landsliding
   Landslides triggered by heavy rainfall on July 1997 in the Czech Republic
   5. letní škola geologických rizik v Itálii
   Měření účinku slapových sil na horninové prostředí
   Methodic analysis of data obtained by monitoring micro-tectonic movements with TM-51 crack gauges in the Polish Sudeten
   Methodic analysis of data obtained by monitoring microtectonic movements with TM-71 crack gauges in the Polish Sudeten
   Micro-deformation monitoring of active tectonic structures in W Slovenia
   Micro-deformation monitoring of active tectonic structures in W Slovenia
   Monitoring mikropohybov v jaskyniach Západného Slovenska
   Monitoring mikropohybov v jaskyniach západného Slovenska
   Monitoring na zlomech v Jeskyních Na Pomezí (Rychlebské hory)
   Monitoring net for present tectonic movements in the gulf of Corinth
   Monitoring of recent tectonic activity in Italy
   Monitoring of recent tectonic activity in Italy
   Monitoring of recent tectonic micro-deformation in the Rychlebské hory Mts
   The monitoring of slow-moving landslides and assessment of stabilisation measures using an optical-mechanical crack gauge
   Monitoring of tectonic micro-displacements in the cave systems along the Czech part of the Sudetic Marginal Fault
   Morfotektonické rysy epicentrální oblasti zemětřesení mezi Roermondem a Heinsbergem
   Morfotektonické rysy epicentrální oblasti zemětřesení mezi Roermondem a Heinsbergem
   Morphostructural analysis of the NE part of the Rychlebské hory Mts. and monitoring of tectonic displacements
   Morphotectonic evidences of the Quaternary geodynamics in selected localities of nuclear power plants
   Morphotectonic evidences of the Quaternary geodynamics in selected localities of nuclear power plants
   Morphotectonic research of the East Sudeten in the Czech Republic and monitoring of present day tectonic movements
   Morphotectonic research of the East Sudeten in the Czech Republic and monitoring of present-day tectonic movements
   Morphotectonic research of the East Sudeten in the Czech Republik and monitoring of present-day tectonic movements
   NEMETON: Decision Support System for Rockfall and Rock Slide Hazard Mitigation
   Neotectonic development of drainage networks in the East Sudeten Mountains and monitoring of recent fault displacements (Czech Republic)
   Neotectonic development of the East Sudeten in the Czech Republic and monitoring of recent tectonic activity
   Neotectonic movements in the East Sudeten Mountains and monitoring of recent fault displacements (Czech Republic)
   Nepříznivé společenské dopady svahových pohybů
   Partial results of monitoring of stability deterioration on Pravčice Rock Arch, NW Bohemia
   Posuny registrované ve vybraných jeskyních Českého masívu
   Pressure impulse and increased dynamics in Earth Crust fault structure detected in Europe 2003 - 2006
   Problematika svahových pohybů v Rio de Janeiru a jeho okolí
   Problematika svahových pohybů v Rio de Janeiru a jeho okolí
   Process analysis of deep slope failures in České středohoří neovolcanites
   Přímá měření současných pohybů na tektonických strukturách
   Přímá měření současných pohybů na tektonických strukturách
   Recent displacements registered in selected caves of Dobrá Voda karst area in Slovakia
   Recent displacements registered in selected caves of Dobrá Voda karst area in Slovakia
   Recent displacements registered in selected caves of Dobrá Voda karst area in Slovakia
   Recent geodynamic phenomenon in northwestern Bohemia (Central Poohří)
   Recent geodynamic phenomenon in northwestern Bohemia (Central Poohří)
   Recent tectonic activity - a review of selected research methods
   Recent tectonic microdisplacements registered in Bedřichov tunnel "A" in the Jizerské hory Mts. (N. Bohemia)
   Recent tectonic microdisplacements registered in Bedřichov tunnel "A" in the Jizerské hory Mts. (N Bohemia)
   Remarks on evolution of deep-seated translational landslides in the Silesian Nappe, Outer Western Carpathians (Czech Republic)
   Remarks on evolution of deep-seated translational landslides in the Silesian Nappe, Outer Western Carpathians (Czech Republic)
   Results of active tectonics research in the Sudetic Marginal Fault zone; Vlčice u Javorníka
   Results of active tectonics research in the Sudetic Marginal Fault zone; Vlčice u Javorníka
   Results of stress analysis inferred from fault slip data along the Sudetic Marginal Fault (NE part of Bohemian Massif)
   Risk assessment of deep-seated slope failures in the Czech Republic
   Safety criteria of control monitoring of rock slopes
   Salesius Hill slope deformation into the light of the dendrogeomorphological analysis
   Sesuvná kalamita na svazích Langhe Cuneesi v severozápadní Itálii
   Sesuvná kalamita na svazích Langhe Cuneesi v sz. Itálii
   Sinistral shear strains detected in a tectonic zone of Rhein fault near Ettlingen (Germany)
   Skalní řícení v kvádrových pískovcích v první polovině roku 1998 na Děčínsku
   Skalní řícení v kvádrových pískovcích v první polovině roku 1998 na Děčínsku
   Slope block movements at the edge of Mužský plateau near Dneboh
   Slope failures around the rock castle Drábské světničky, Czech Republic
   Slope failures around the rock castle Drábské Světničky, Czech Republic
   Slope Monitoring Applied to Rock Fall Management in NW Bohemia
   Slope movements in Callejón de Huaylas, Peru
   Slope movements in Callejón de Huyalas, Peru
   Slope movements in Carpathian Flysch affected by structural geological conditions
   Small tectonic motion detected with TM71 extensometers in Postojna Cave, Slovenia (Dinaric Karst)
   Some remarks on the research of recent tectonic activity of the Bohemian Massif
   Současné tektonické pohyby měřené ve Zbrašovských aragonitových jeskyních
   Stabilitní poměry NPP Suché skály
   Stabilitní poměry NPP Suché skály
   Statistical evaluation of the 3-D monitoring of displacements of Dinaric Fault Zone in Postojna Cave, Slovenia
   Statistical evaluation of the 3D monitoring of displacements of Dinaric Fault Zone in Postojna Cave, Slovenia
   Stress analysis of the brittle structure in Žulová region
   Studium svahových deformací na Příhrazské plošině u Mnichova Hradiště, list mapy 03-34-01 v měřítku 1 : 10 000
   Studium svahových deformací na Příhrazské plošině u Mnichova Hradiště, list mapy 03-34-01 v měřítku 1:10 000 (03-34 Sobotka)
   Súčasné pohyby registrované vo vybraných jaskyniach dobrovodského krasu
   Surface versus underground measurements of active tectonic displacements detected with TM 71 extensometers in Western Slovenia
   Surface versus underground measurements of active tectonic displacements detected with TM71 extensometers in western Slovenia
   Svahové deformace na Radhošťském hřebenu v Moravskoslezských Beskydech, mapové listy 25-23-09 a 25-23-10 v měřítku 1 : 10 000
   Svahové deformace na radhošťském hřebenu v Moravskoslezských Beskydech, mapové listy 25-23-09 a 25-23-10 v měřítku 1:10 000 (25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
   Tectonic movements detected recently in the Upper Rhine Graben
   Tectonic movements monitored in the Bohemian Massif
   Tectonic setting and newly organised monitoring of recent tectonic deformation in the Rychlebské hory Mts
   Tectonic setting and newly organised monitoring of recent tectonic deformation in the Rychlebské Hory Mts.
   Valašské Meziřící-Mikulůvka-Jablůnka-Malá Bystřice v okrese Vsetín: 1. etapa prací
   Vyhodnocení mikroposunů na tektonických poruchách registrovaných prostorovými měřidly TM71 v bedřichovském tunelu
   Výsledky kontrolního sledování skalních masivů v obci Hřensko za období červen 1996-prosinec 1998
   The Western Slovakia extensometer net - targets and current results
   Zemětřesení s geotermální příchutí : neklidný Rýnský příkop
   Zemětřesení s geotermální příchutí
   Zemětřesení v Porýní
   Zemětřesení v Porýní
   Změny aktivity svahových pohybů severozápadního okraje Příhrazské plošiny
   Změny aktivity svahových pohybů severozápadního okraje Příhrazské plošiny
   Zvýšený výskyt radónu vo vzt´ahu k zlomovým pohybom v Jaskyni Driny
Editor monografie
    Landslides. Proceedings of the First European Conference on Landslides