Podrobnosti záznamu

Jméno
   Stoklasa, Jaroslav
Autor monografie
   ČSN EN 993-3 Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné. Část 3: Zkoušení žárovzdorných výrobků obsahujících uhlík
   ČSN EN 993-5 Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 5: Stanovení pevnosti v tlaku za studena
   ČSN EN 993-7 Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 7: Stanovení pevnosti v ohybu za zvýšené teploty
   ČSN EN 993-8 Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné. Část 8: Stanovení únosnosti v žáru
   ČSN EN 993-9 Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné. Část 9: Stanovení tečení v tlaku
   ČSN EN 993-10 Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné. Část 10: Stanovení trvalých délkových změn v žáru
   ČSN EN 993-12 Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné. Část 12:Stanovení žárovzdornosti
   ČSN EN 993-14 Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 14: Stanovení tepelné vodivosti metodou topného drátu (křížové uspořádání)
   ČSN EN 993-15 Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 15: Stanovení tepelné vodivosti metodou topného drátu (paralelní uspořádání)
   ČSN EN 993-17 Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 17: Stanovení objemové hmotnosti zrněných materiálů rtuťovou metodou
   ČSN EN 1094-1 Žárovzdorné výrobky izolační. Část 1: Terminologie keramických vláknitých výrobků
   ČSN EN 1094-2 Žárovzdorné výrobky izolační - Část 2: Klasifikace tvarových výrobků (modifikovaná ISO 2245:1990)
   ČSN EN 1094-6 Žárovzdorné výrobky izolační - Část 6: Stanovení trvalých délkových změn v žáru tvarových výrobků (modifikovaná ISO 2477:1987)
   ČSN EN 12475-1 Klasifikace žárovzdorných výrobků tvarových hutných. Část l: Hlinitokřemičité výrobky
   ČSN EN 12475-2 Klasifikace žárovzdorných výrobků tvarových hutných. Část 2: Zásadité výrobky obsahující méně než 7 ; ; zbytkového uhlíku
   ČSN EN 12475-3 Klasifikace žárovzdorných výrobků tvarových hutných. Část 3: Zásadité výrobky obsahující 7 ; ; až 30 ; ; zbytkového uhlíku
   ČSN EN 12475-4 Klasifikace žárovzdorných výrobků tvarových hutných - Část 4: Zvláštní výrobky
   ČSN ISO 10059-1 Žárovzdorné výrobky tvarové hutné. Stanovení pevnosti v tlaku za studena. Část 1: Rozhodčí zkouška bez podložek
   Flokulace odpadních kalů z Úpravny uhlí Komořany
   Glazurované odpadní kaly v RKZ, a.s., Experimentální studie
   Posouzení vzorků cementu, studie pro PS Přerov
Autor článku
   Co je to pokročilá technická keramika nebo speciální keramika?
   Česká společnost pro výzkum a využití jílů
   Druhotné suroviny v keramickém průmyslu
   Druhotné suroviny v keramickém průmyslu
   The exploitation of glaze waste slurries
   IPPC a keramický průmysl
   Keramická příručka - recenze
   Kinetika můstkové flokulace
   Konference Stavebního sektoru CEN
   Natural Keramika spol. s r.o
   Některé aspekty procesu vyhořívání organických látek ze surového keramického střepu
   O výzkumu a o pracovišti, kde pracuji
   Pokročilá technická keramika a vyhořívání
   Požadavky na kvalitu odborné publikace
   Problematika recyklace odpadů v keramických technologiích
   Proces vyhořívání organických látek ze surového keramického střepu
   Průběh konference o jílové mineralogii a petrologii
   Reakce v keramickém materiálu s minoritním obsahem uhlíku
   Separation of magnetic affinity biopolymer adsorbents in a Davis tube magnetic separator
   Silis 1992-2002 - Anketa k 10 letům činnosti - Výzkum v oblasti keramiky
   Současná problematika odborného názvosloví keramiky a žárovzdorných materiálů
   Terminologická hlídka. Speciální keramika - I. Všeobecné termíny
   Terminologická hlídka. Speciální keramika - II. Termíny pro tvar a zpracování (1. část)
   Terminologická hlídka. Speciální keramika - II. Termíny pro tvar a zpracování (2. část)
   Terminologická hlídka. Speciální keramika III. Termíny vlastností a zkoušení
   Terminologická hlídka. Terminologie žárovzdorných materiálů a výrobků - II. Suroviny a minerály
   Terminologická hlídka. Terminologie žárovzdorných materiálů a výrobků - III
   Terminologická hlídka. Terminologie žárovzdorných materiálů a výrobků - IV
   Terminologická hlídka. Terminologie žárovzdorných materiálů a výrobků - V
   Terminologická hlídka. Terminologie žárovzdorných materiálů a výrobků - VI
   Vhodné využití odpadních glazurových kalů - krok k bezodpadové technologii v keramice
   Vyhořívání organických látek z keramiky obohacené síranem hlinito amonným
   Vývoj vymezování jakosti a kvality stavebních výrobků
   Zkušenosti s IPPC v keramickém průmyslu
   Zpráva o činnosti názvoslovné komise SIS