Podrobnosti záznamu

Jméno
   Stolárik, Martin
Autor článku
   Analýza koeficientu K v rovnici pro odhad maximální amplitudy rychlosti kmitání vyvolané trhací prací
   Analýza seizmických účinků trhacích prací prováděných během výstavby tunelu Klimkovice
   Examples of law of seismic wave attenuation
   Experimentální měření seizmického projevu kamionové dopravy
   Experimentální seizmické měření - vliv uchycení senzoru na kvalitu záznamu
   Matematické modelování dynamických účinků trhacích prací programovým systémem Plaxis 2D
   Matematické modelování seizmických účinků trhacích prací prováděných během výstavby tunelu Klimkovice
   Modeling of vibration effect within small distances
   Monitoring and documentation of flaking-off phenomena in the historical Jeroným Mine
   Povrchové útvary na lokalitě Čistá, Důl Jeroným po ukončení báňské činnosti
   Problematika modelování dynamického zatížení v programovém systému Plaxis 2D
   Schémata seizmických experimentálních měření na železničním tunelu Mosty u Jablunkova
   Seismic measurement in Ostrava´s collector Centrum
   Seismological Measurement: Effect in small Distances
   Seizmický efekt trhacích prací při výstavbě tunelů
   Seizmický projev dopravy na vybraných objektech - příklady z měření
   Spectral Analysis of Blasting Performed in Shallow Tunnel
   Studie velikosti seizmického zatížení v Ostravském Kolektoru Centrum vyvolaném dopravou
   Vliv technické seismicity indukované zavibrováváním štětovnice na okolní zástavbu při realizaci startovací šachty kanalizace v Karviné