Podrobnosti záznamu

Jméno
   Straka, Eduard, 1949-
Autor článku
   Etapová zpráva z terénní dokumentace liniové stavby "Nové spojení" v Praze : 12-24 Praha
   Historické důlní dílo pod vrchem Vítkov v Praze, Česká republika
   Mokrsko gold deposit - a new type of gold mineralization in the Bohemian Massif, Czechoslovakia
   Nález antimonitu v ordovických sedimentech pražské pánve v Praze pod Vítkovem
   Tektonické porušení ordoviku v tunelech Nového spojení v Praze 3 (vrch Vítkov) : 12-24 Praha