Podrobnosti záznamu

Jméno
   Straka, Pavel
Autor monografie
   Co processing of coal with waste plastics
   Experimentální ověření možnosti zplynění plastových odpadů s hnědým uhlím
   Hodnocení vzorků uhlí z dolu Bílina
   Kapalné produkty a stopové prvky při zpracování odpadních plastů kopyrolýzou s uhlím
   Kopyrolýza černého uhlí OKR s odpadními plasty na makrolaboratorní pyrolýzní jednotce
   Obecná chemie pro posluchače oboru restaurátorství a konzervace uměleckých děl
   Studie studené anorganické syntézy a její využití pro stavební výrobu s použitím odpadních i přírodních materiálů
   Výzkum a vývoj nových materiálů a technologií pro úpravu radioaktivních a nebezpečných odpadů
   Zpracování odpadní pryže s hnědým uhlím ko-zplyněním. Výzkumná zpráva k ověření technologie ko-zplynění
Autor článku
   Acoustic absorption of geopolymer/sand mixture
   Action of a inertinite on a coal and coke porous texture
   Adsorbente aus Braunkohlen
   Adsorbents from brown coals
   Aluminium complex in coal
   Aluminium complexes in coal and their thermal stability
   Aluminium complexes in coal and their thermal stability
   Aluminium complexes in coal and their thermal stability
   Analysis of unburned carbon in industrial ashes from biomass combustion by thermogravimetric method using Boudouard reaction
   Anorganické polymery
   Bonding agent on geopolymer basis
   Braunův betlém
   Carbonyl groups in coals from Ostrava-Karviná Mining District
   Carbonyl groups in coals from Ostrava-Karviná mining district
   Ceramic waste materials - source for the geopolymer technology
   Chemical and Physical Changes of Coal Maceral Groups during the Heating Process
   Chemical structure of coal substance
   Chemical structure of maceral fractions of coal
   Chemical Structure of Maceral Fractions of Coal
   Chemical structure of maceral groups of coal
   Chemická struktura černých uhlí
   Chemická struktura černých uhlí české části hornoslezské pánve
   Co-coking of stamped charges with the waste organic admixtures
   Co-gasification of a lignite/waste-tyre in a moving bed
   Co-gasification of rubber with brown coal
   Co je uhlí?
   Co-porolysis of coal with waste materials
   Co-pyrolysis of coal with organic solids
   Co-Pyrolysis of Coal with Organic Solids. Abstract
   Co-pyrolysis of coal with waste polymers
   Co-pyrolysis of waste polymers with coal
   Co-pyrolysis of waste PVC with coal
   Coliquefaction of waste plastics with coal
   Comparative co-pyrolysis coal/waste plastics
   Correlation between Tensile Strength of Coke and Image Analysis Parameters
   Czech brown coals and lignites as basis for the preparation of sorbents
   Degradation process of coal pyrolysis products during moulding of castings from graphitizing alloys
   Determination of the Etheric Oxygen in Maceral Fractions of High Rank Coals
   Determination of the Etheric Oxygen in Maceral Fractions of High Rank Coals
   Developments in Co-Pyrolysis of Coal Waste Blends
   Discoloration of fired kaolinitic clays (Study of Fe+3 coordination by Mössbauer and UV-ViS-NIR spectroscopy)
   Distribuce kyslíku v macerálových frakcích uhlí OKR
   Distribuce kyslíku v macerálových frakcích uhlí OKR
   Ecologically acceptable utilisation of domestic coal resource
   Ecologically Acceptable Utilisation of Domestic Coal Resources
   Ekologicky přijatelné využití domácích uhelných zdrojů
   Experimentální ověření možností využití geopolymerních pojiv v praxi
   Foamed geopolymer matrix as inhibitor of spent ion exchangers
   Formation of lustrous carbon by two-stage pyrolysis of coal
   Formation of lustrous carbon by two-stage pyrolysis of coal
   Geopolymer composites and restoration of baroque terracotta statue
   High-grandient magnetic filters with permanent NdFeB magnets
   Hydrogen production by two-stage co-pyrolysis of bituminous coal-polymers mixtures
   Hydrogen-rich gas as a product of two-stage co-gasification of lignite/waste mixtures
   Identifikace komplexů hliníku v uhlí metodou NMR tuhé fáze
   Immobilization of radioactive metals in geopolymer matrix
   Inhibition of spent ion exchangers in geopolymer matrix
   Intensity distribution of strong magnetic fields created by opposing linear Halbach assemblies of permanent magnets
   A kinetic study of reactions of coal with polypropylene and polystyrene
   Kinetics of copyrolysis of coal with polyamide 6
   Kinetics of Copyrolysis of Coal with Polymers
   Kinetics of reactions of coal with polystyrene: TGA-DSC approach
   Kinetics of reactions of coal with polystyrenes
   Koksování provozní vsázky s netradičními aditivy na bázi plastů a pryže
   Kopyrolýza uhlí s odpadními plasty: výtěžky a vlastnosti produktů
   A magnetic filter with permanent magnets on the basis of rare earths
   Mechanical properties of sorbents from brown coal
   Mechanical properties of sorbents from brown coal
   Mechanical properties of sorbents from brown coals
   Methods of assembling large magnetic blocks from NdFeB magnets with a high value of (BH)max and their influence on the magnetic induction reached in an air gap of magnetic circuit
   Možnosti využití anorganických odpadů
   Možnosti zpracování odpadů na bázi jílových materiálů
   A new method of assembling large magnetic blocks from permanent NdFeB magnets
   Oxygen in the maceral groups of Czech bituminous coals
   Oxygen in the maceral groups of Czech bituminous coals
   The permanent NdFeB magnets in the circuits for magnetic filters and the first technological tests
   Polycyclic aromatic hydrocarbons and other organic compounds in ashes from biomass combustion
   Possibilities of cyclization of side alkyl chains of n-alkylphenols and n-alkylbenzenes in the environment of a stationary phase
   Possibilities of production of smokeless fuel via carbonization of Czech coals
   The Possibilities of Production of Smokeless Fuel via Carbonization of Czech Coals. Abstract
   Possible forms of occurence of trace elements in coal substance
   Possible organometallic structures in the coal substance of Czech coals
   Pozzolanic properties of fluidized bed ashes
   Properties of alkali activated materials suitable for normalized tests
   Properties of Sorbents from Brown Coal
   Properties of sorbents from brown coals
   Pyrolýza a kopyrolýza organických odpadů. Část 2. Produkty vysokoteplotní kopyrolýzy
   Pyrolýza a kopyrolýza organických odpadů.Část 1.-Kopyrolýza tuhých organických odpadů s černým uhlím
   Pyrolýza uhlí ostravsko-karvinského revíru
   Radioactive metal isotopes stabilized in geopolymer matrix: Determination of a leaching extract by a radiotracer method
   Reactions of coal with polymers
   Recycling of ceramic wastes into the geopolymer construction material
   Reinforcement of the terracotta sculpture by geopolymer composite
   Representative structures of the Dukla coal from Upper Silesian Coal Basin
   Solid-State NMR Spectroscopy of Ostrava-Karviná Coals
   Solidification of fluidized-bed ashes
   Solidifications of wastewater sludge from nuclear power stations
   Sorpce Cs v bentonitech a sedimentárních horninách
   Stanovení etherického kyslíku v heterogenních materiálech infračervenou spektrometrií s Fourierovou transformací
   Stanovení objemu hrubých pórů v porézních materiálech analýzou obrazu
   Stanovení těžkých a toxických kovů v dehtech
   Structural study of Ostrava-Karviná bituminous coals
   Structural study of Ostrava-Karviná bituminous coals
   Structure of hard coals and its influence on coal conversion processes
   Structure of maceral fractions of czech bituminous coals
   Structure of Maceral Fractions of Czech Bituminous Coals
   Struktura macerálových frakcí českých černých uhlí
   Strukturní rysy uhlí OKR
   Strukturní rysy uhlí OKR
   Studie I. - Využívání odpadů ve výrobě stavebních hmot
   Studie II. - Využití geopolymerních kompozitů pro účely obnovy a restaurování památek
   A study of thermal reactions of coal with polyamides
   Sulfur forms in organic substance of coal maceral fractions
   Sulfur forms in organic substance of coal maceral fractions
   Sumerové stavěli věčné chrámy
   Technological testing of magnetic filter with NdFeB magnets
   Technologie sumerských staveb
   Temperature conditions of coal formation
   Termogravimetrická analýza popelů ze spalování biomasy
   TGA and DSC Characteristics of Copyrolysis of Plastics with Coal
   Thermal reactions of polyethylene with coal
   Thermal reactions of polyethylene with coal (TG/DSC approach)
   Thermal reactions of polymer chains with coal structures
   Toxic elements in cokes and tars from copyrolysis
   Toxic elements in sorbents from coal-waste polymers mixtures
   Treatment of waste plastics with coal
   Use of caustobioliths for preparation of carbon materials and waste treatment
   Use of waste plastics and rubber as admixtures into coking charges
   Using drift spectrometry with PLS method for determination of oxyden functionalities in heterogeneous materials
   Utilization of fluidized bed ashes in thermal resistance applications
   Vplyv zrnitosti a macerálového zloženia uhlia na výťažok lesklého uhlíka pri procese termickej degradácie
   Využití permanentních magnetů ze vzácných zemin pro úpravu uhlí a silikátových surovin a pro modifikaci sorbentů z hnědých uhlí
   X-ray photoelectron spectroscopy of nitrogen and sulfur functionalities in organic substance of coal
   X-Ray Photoelectron Spectroscopy of Nitrogen and Sulfur Functionalities in Organic Substance of Coal
   Záchrana Braunova betléma se prozatím odkládá
   Zdroj hodnotných materiálů - kopyrolýza uhlí s plasty