Podrobnosti záznamu

Jméno
   Straka, Peter
Autor článku
   Carboniferous conodonts from Brusník anticline (south Slovakia)
   Niekoĺko nových údajov o stavbe podložia stredoslovenských neovulkanitov
   Predbežná správa o náleze karbónskej konodontovej mikrofauny vo vrte BRU-1 pri Brusníku