Podrobnosti záznamu

Jméno
   Streško, Vladimír
Autor článku
   Determination of elements for certification of reference solutions
   Determination of Ta and Nb at low levels in geological materials by OES ICP
   Mineralogical, chemical and technological characterization of kaolinitic sands from deposit Vyšný Petrovec (South Slovakia)
   Možnosti stanovenia zlata v geologických materiáloch atómovou absorpčnou spektrometriou
   Prehľad analytických metód stanovenia zlata v geologických materiáloch
   The study of selected systems "rock-water" at low temperatures (4-5 degrees C)
   Využitie metód atómovej spektroskopie na stanovovanie vedĺajších a stopových prvkov v pode