Podrobnosti záznamu

Jméno
   Stuchlík, Evžen
Autor monografie
   Biodiversity in freshwaters: temporal trends and response to water chemistry. NIVA-Report SNO6580-2013, ICP Waters Report 114/2013, 1-66. ISBN 978-82-577-6315-2
   Zpráva o české účasti v Pracovní skupině o účincích (WGE) v rámci Úmluvy o dálkovém znečisťování ovzduší překračujícím hranice států (CLRTAP)
Autor článku
   Acidification of lakes in Czechoslovakia
   Differences in benthic macroinvertebrate structure of headwater streams with extreme hydrochemistry
   Future and recent changes in flow patterns in the Czech headwater catchments
   Future and recent changes in flow patterns in the Czech headwater catchments
   Holocene subfossil chironomid stratigraphy (Diptera: Chironomidae) in the sediment of Plešné lake (the Bohemian Forest, Czech Republic): Palaeoenvironmental implications
   Hysteresis in reversal of central European mountain lakes from atmospheric acidification
   Limnology of a small, strongly acidified high mountain lake
   Long-Term Changes in the Bioaccumulation of As, Cd, Pb, and Hg in Macroinvertebrates from the Elbe River (Czech Republic)
   Makrozoobentos dlouhodobě sledovaných toků s různým stupněm ovlivnění atmosférickou acidifikací
   Modelling reversibility of central European mountain lakes from acidification: Part II - the Tatra Mountains
   Natural inactivation of phosphorus by aluminium in atmospherically acidified surface waters
   Obnovit či neobnovit přečerpávání vody do Černého jezera?
   Obnovit či neobnovit přečerpávání vody do Černého jezera?
   Present state of acidification of reservoirs in the Jizera Mountains, Czech Republic
   Relationships Between Acid Ions and Carbonaceous Fly-Ash Particles in Deposition at European Mountain Lakes
   Response of alpine lakes and soils to changes in acid deposition: the MAGIC model applied to the Tatra Mountain region, Slovakia-Poland
   Sulphur and nitrogen fluxes and budgets in the Bohemian Forest and Tatra Mountains during the Industrial Revolution(1850-2000)