Podrobnosti záznamu

Jméno
   Suchý, Jan
Autor monografie
   Hodnocení rizik nestability svahů v oblasti Valašské Meziříčí - Mikulůvka - Jablůnka - Malá Bystřice v okrese Vsetín: závěrečná zpráva
   Zpráva o inženýrskogeologickém mapování svahových pohybů ve vybraných modelových oblastech v údolí Labe
Autor článku
   Aptitude of Slopes to Stability Failure in the Neovolcanite Region of České Středohoří Mountains (Czech Republic)
   Cutt-off of a railway line by earth flows in the Czech Republic during July 1997
   Geofyzikální průzkum na lokalitě Čeřeniště
   Hodnocení náchylnosti svahů k sesouvání na lokalitách Dobkovice a Bohyně okres Děčín (02-23 Děčín, 02-41 Ústí nad Labem)
   Hodnocení náchylnosti svahů k sesouvání na lokalitách Dobkovice a Bohyně, okres Děčín
   The influence of climate on the České středohoří Mts. slope deformations - data analysis since the 18th Century
   The Influence of Climate on the České Středohoří Mts. Slope Deformations - Data Analysis since the 18th Century
   Interdisciplinární výzkum hlubokých svahových deformací na lokalitě Čeřeniště, okres Litoměřice (02-41 Ústí nad Labem)
   Interdisciplinární výzkum hlubokých svahových deformací na lokalitě Čeřeniště, okres Litoměřice
   Landslides triggered by heavy rainfall on July 1997 in the Czech Republic
   Nové poznatky o vulkanickém stylu děčínského souvrství, získané dokumentací příležitostných odkryvů při stavbě dálnice D8 u Radejčína
   Process analysis of deep slope failures in České středohoří neovolcanites
   Slope deformations of the Labe River Valley in the České Středohoří Mts.
   Svahové deformace labského údolí v Českém středohoří