Podrobnosti záznamu

Jméno
   Suk, Miloš
Autor monografie
   Zdraví a přírodní podmínky (medicína a geologie)
Autor článku
   Alpinotypní ultrabazika jihovýchodního okraje Českého masivu
   Alpinotypní ultrabazika východního okraje moldanubika
   Blahopřejeme k významnému životnímu jubileu docentu RNDr. Josefu Staňkovi, CSc.
   Co přináší nový návrh regionálního geologického členění Českého masívu na území České republiky
   The Contact of the North European Epivariscan Platform
   Czechoslovak Project of Deep Continental Research : Relationship to KTB
   Člověk a geologický vývoj Země
   Deep crustal structure at the contact of the Bohemian Massif and West Carpathians
   Density Models of the Earth's Crust Along Seismic Profiles
   Diskuse k interpretaci reflexních seizmických profilů v Západních Karpatech
   Dr.Buday v historii československého geologického výzkumu a průzkumu
   Explanation of the Main Gravity Structures in the Czechoslovak Territory and in Its Close Vicinity
   Geological and Petrologic Models of the Earth's Crust Beneath Czechoslovakia
   Geological sections across the Bohemian Massif
   Geologické vědy na prahu třetího tisíciletí
   Geology of the Bohemian Massif and Moldanubikum
   Geophysical pattern of the Bohemian Massif
   Gravitational Field of Central Europe
   I/S klasifikace granitoidních hornin východního okraje Českého masívu
   K pětašedesátinám akademika Jindřicha Štelcla
   K životnímu jubileu ing. Dušana Ďurici, CSc.
   Leptynite-amphibolite complex: Unifying element of the central Europen Variscides
   Lithosphere of Central Europe : Some Results of Czechoslovakian Program of Earth's Crust Investigations
   Lithosphere Structure as Reflected in Geophysical Fields of Czechoslovakia
   Locality No.8: Myšenec near Protivín, durbachites of the Central Bohemian Pluton, and a barren pegmatite with giant schorl crystals (natural reserve)
   Locality No.9: Tábor - Klokoty, durbachites of the Tábor massif, and merismitic migmatite, so called "garnet rock"
   Metamorphic history of the European Variscan Belt
   Na památku doc. dr. Jaroslava Weisse, CSc.
   Naše horniny v petrografické terminologii
   Nejvýznamnější počin v dějinách moderní evropské geologie
   Německý program hlubokého vrtání v Českém masívu
   On the existence on the "Ševětín astrobleme", South Bohemia, Czech Republic
   Osmdesát pět let akademika Vladimíra Zoubka
   Pohled na vědecké dílo akademika Jindřicha Štelcla
   Problémy regionálního geologického členění území Moravy a Slezska
   Přírodní prostředí očima geologa
   Příspěvek k výkladu hlavních tíhových struktur na území ČSSR a v přilehlých oblastech
   Regionalizace v geologických vědách
   Review of the Deep Structure Research in the Bohemian Massif and West Carpathians
   Role of Precambrian Basement in Continental Crust Structure of Central Europe
   The role of the present level in the interpretation of the Bohemian Massif Hercynides
   Saxonská tektonika v Českém masivu
   Some Results of Geophysical and Drilling Investigations into Upper Lithosphere in Czechoslovakia
   Šatov Wine Cellar: South Moravian vines and the geological settings
   Teploty a tlaky v současné středoevropské kůře
   Vývoj názorů na regionální geologické jednotky na Moravě
   Výzkum hlubinné stavby - základní úkol geologie na celém světě
   Vznik pegmatitů migmatitizací
   Záplavy jako geologický jev
Další autor
Role
   Původce
Článek
   Basic and ultrabasic rocks at the Bohemicum/Moldanubicum boundary along the Central Bohemian Fault
   Chemical changes in Moldanubian amphibolites caused by regional metamorphism
   Geochemistry of Moldanubian amphibolites (Bohemian Massif, Czech Republic)