Podrobnosti záznamu

Jméno
   Suk, Miloš, 1934-
Autor článku
   Arnoštovi k osmdesátinám
   Brunnie - klíč k surovinovým prognózám Českého masívu a Západních Karpat
   The current P-T condition in the Earth's continental crust
   Doyen české geologie doc. RNDr. Zdeněk Roth, DrSc. se 1. prosince 2004 dožil devadesáti let
   Epilogue
   Evolution of magmatic activity in Iraqi Zagros complexes
   Geofyzika n. p. vedoucím pracovištěm vědeckotechnického rozvoje
   Geofyzikální a geologické rajonování
   Hlavní regionální geologické jednotky ČSSR
   Hlavní výsledky státního úkolu "Geofyzikální výzkum hlubinné stavby zemské kůry pro potřeby ložiskového výzkumu v ČSSR" za léta 1985-1987
   Hlubší stavba Českého masívu a distribuce akumulací rudních minerálů
   Horizontální řezy Českým masívem
   Ing. Jaroslav Ibrmajer, DrSc., šedesátníkem
   Jubileum akademika Vladimíra Zoubka
   K šedesátinám RNDr. Zdeňka Vejnara, DrSc.
   Leptynite-amphibolite complexes of the Central European Variscides: the Bohemian Massif, and the basement of the Eastern Alps and Western Carpathians
   Magmatism and metamorphism in the Zagros Suture
   Mediánní masívy - problémy a otazníky
   Metamorfní vývoj Českého masívu
   Metamorphic development of the Iraqi Zagris ophiolite zone
   Metamorphic event in the continental crust development
   Model reliéfu krystalinika v podloží jednotek východní Moravy
   Na památku RNDr. Josefa Svobody, DrSc.
   Některé problémy interpretace hlubinné stavby zemské kůry v Českém masívu
   Nový reflexně seizmický hlubinný profil v moldanubiku
   Padesát let geologické práce RNDr. Tibora Budaye, DrSc.
   Das Präkambrium der Böhmischen Masse und des Brunovistulikums in der Tschechoslowakei
   Precambrian of the Bohemian massif and its metallogeny
   Problémy rajonizace uhelných ložisek v ČSSR
   Promarněná příležitost? : [diskuse k učebnici geochemie]
   Přehled tíhových struktur Českého masívu
   Regional geological division of the Bohemian Massif
   Slavnostní seminář k osmdesátým narozeninám akademika Vladimíra Zoubka a sedmdesátým narozeninám RNDr. Tibora Budaye, DrSc.
   Současný stav a směry rozvoje spolupráce mezi brněnskou pobočkou ČGÚ a geologickými katedrami Masarykovy university Brno
   Statistické zhodnocení vztahů mineralizace v Českém masívu k vybraným geologickým fenoménům
   Structure and evolution of Earth crust in Central Europe
   Šedesát let RNDr. Jindřicha Štelcla, DrSc., člena korespondenta ČSAV
   Šedesátník doc. RNDr. Josef Staněk, CSc.
   Úloha petrografie a mineralogie v geologickém výzkumu
   Využití výsledků výzkumu hlubinné geologické stavby v geologické praxi
   Výzkumné vrtání na kontinentech - jeden ze základních úkolů současné geologie
   Výzkumné vrty v geologické praxi. 1. část
   Výzkumné vrty v geologické praxi. 2. část
   Výzkumné vrty v geologické praxi. 3. část
   Výzkumné vrty v geologické praxi. 4. část
   Význam výzkumu hlubinné stavby v geologické praxi
   Životní jubileum akademika Vladimíra Zoubka
   Životní jubileum RNDr. Arnošta Dudka, DrSc.
   Životní jubileum RNDr. Josefa Svobody, DrSc., člena korespondenta ČSAV
Další autor
Role
   Překladatel
Článek
   Variská příkrovová stavba v moldanubiku