Podrobnosti záznamu

Jméno
   Suk, Miloslav
Autor monografie
   The current P-T condition in the continental Earth s crust.
   Geologické faktory v ochraně životního prostředí.
   Kámeň a víno
   Základy petrologie
Autor článku
   Geologické vědy na prahu třetího tisíciletí.
   Moravské vinice na mapách
   Petrologie
   Přehled minerálů a hornin
   Rocks and wines in Slovakia
   Teploty a tlaky v současné středoevropské kůře