Podrobnosti záznamu

Jméno
   Sulovský, Petr
Autor monografie
   Final Report on capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping ar 1:25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran, project presentation and introduction
   Geological studies in the Bedřichov water supply tunnel
   Geologická a strukturní charakteristika granitoidů z vodárenských tunelů v Jizerských horách
   Rekognoskace litologicky kontrastních hornin v jednotkách krystalinika při sv. okraji moldanubika-návaznost na základní geologické mapování 1:25 000
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 14-223 Lipová Lázně
Autor článku
   Accessory minerals of durbachites from the Třebíč Massif (Czech Republic)
   Accessory minerals of durbachites from the Třebíč Massif (Czech Republic)
   Accessory minerals of the Třebíč durbachite massif (SW Moravia)
   Allanit a produkty jeho přeměny z pegmatitu a ze skarnu u Řešic, západní Morava
   Analýza některých kovových nálezů ze zaniklé středověké vsi Konůvky (okr. Vyškov) aneb "Bronzové" předměty z Konůvek trochu jinak
   Chamosit ('strigovit') z žulovského masívu a jeho srovnání s chlority masívu Strzegom-Sobótka (Polsko)
   Chemické složení chloritů a chlorirtové termometry
   Chemické složení sfaleritů z hydrotermálních žil v horninách spodního karbonu Nízkého Jeseníku a kry Maleníku
   Chemické složení světlých slíd a illitu
   Comparison of chemistry of the Třebíč durbachite and other durbachites
   Detrital Cr-spinels in Culm Sediments and their Tectonic Significance
   Detrital Cr-spinels in Culm sediments and their tectonic significance
   Detrital garnet chemistry in provenance studies, demonstrated on the Culm sediments of the Drahany Upland, Czech Republic
   Detritické chromity v kulmských sedimentech Drahanské vrchoviny a jejich tektonický význam
   Detritické chromity v kulmských sedimentech Drahanské vrchoviny a jejich tektonický význam
   Distribuce uranu v růstových zónách manganových konkrecí
   DÚ-02: Vliv horninového prostředí na migraci a akumulaci vybraných organických a anorganických polutantů
   The dyke swarm of fractionated tourmaline-bearing leucogranite and its link to the Vydra Pluton (Moldanubian Batholith), Šumava Mts., Czech Republic
   Experimental studies on interactions of molten LiFNaF salt with some candidate structural materials for components of advanced nuclear reactors
   Fázové složení popílkových betonů
   Fázové složení popílků ze spalování ve fluidním loži
   Geochemistry and timing of alterations un the Late Variscan shear zone-hosted hydrothermal uranium deposit of Rožná
   Granity v oblasti trojmezí České republiky, Rakouska a Bavorska
   Heavy minerals study with electron microprobe - a tool for provenance studies. Part I. - General aspects - case study of Western Carpathian flysch
   Heavy minerals study with electron microprobe - a tool for provenance studies. Part II - Chemical composition of detrital minerals - Case study of Western Carpathian Flysch
   Heavy minerals study with electron microprobe - a tool for provenance studies. Part II. - Chemical composition of detrital minerals
   Heavy minerals study with electron microprobe ? A tool for provenance studies. Part I - General aspects - Case study of Western Carpathian Flysch
   Hematite, hexyhydrite and picromerite group from the mine waste of the coal mine Kukla in Oslavany
   Horniny vrtů K-2/St a K-3/Ro ze železnobrodského krystalinika. Část 2 : Mikrodistribuce uranu
   Hrubšice - serpentinite weathering
   Hydration of clinkers with phosphorus incorporated in the structure of Ca silicates
   The influence of MgO and SO3 on the phase composition and structure of Portland clinker
   The influence of MgO and SO3 on the phase composition and structure of Portland clinker
   The influence of the alite polymorphism on the strength of the Portland cement
   Interaction of pipeline materials with molten fluoride salts
   Kaoline deposits in South Moravia - Únanov open pit mine
   Kinetics of the formation of low-saturated belitic clinker and its hydraulic activity
   Kontakt tanvaldského a libereckého granitu u Jablonce nad Nisou
   Major and trace elements in pyrope?almandine garnets as sediment provenance indicators of the Lower Carboniferous Culm sediments, Drahany Uplands, Bohemian Massif
   Major and trace elements in pyropealmandine garnets as sediment provenance indicators of the Lower Carboniferous Culm sediments, Drahany Uplands, Bohemian Massif
   Materiálové srovnání mohelnického souvrství mírovského vývoje paleozoika a moravskoslezského kulmu (14-34 Mohelnice, 24-21 Jevíčko, 24-14 Boskovice, 24-23 Protivanov)
   Mikrodistribuce U v černých břidlicích z Ronneburgu (NDR) a některých analogických horninách Českého masivu
   Minerální a horninová asociace z lomu Zámčisko, Hrubý Jeseník
   Mineralogy and chemistry of conventional and fluidised bed coal ashes
   The minerals causing degradation of concrete and their formation processes
   Minerály skupiny jarositu ze sulfidických paragenezí východní části českého masivu
   Modal analysis of clinker: solutions and constraints
   Možnosti a omezení stanovení absolutního stáří monazitu pomocí elektronové mikrosondy
   Možnosti využití elektronové mikroskopie a mikroanalýzy
   Nález kolumbitu v jílovité břidlici barrandienského ordoviku
   Neobvyklý typ rozpadu allanitu - klíč k datování alterace hornin?
   Nové poznatky o autigenním zirkonu ze severočeské křídy
   Novotvořené minerály krust stavebních kamenů Karlova mostu
   Occurrence of new (U,Y,REE)Ca fluorocarbonates in the sandstone-hosted uranium deposit at Osečná, North Bohemian Cretaceous Basin
   Olomučany-Sediments of the Rudice type in fossil-karst depressions
   Peraluminous Whole-Rock Chemistry versus Peralkaline Mineralogy of Highly Fractionated, Garnet-bearing Granites from the Brno Batholith
   Petrogeneze granitoidních hornin s granáty východního okraje Českého masívu
   Philipsbornite, arzenoflorencite-(La), and arzenoflorencite-(Nd) from the uranium district in northern Bohemia, Czechoslovakia
   Plasma Pencil - New Small Scale Source for Atmospheric Surface Modification
   Polymetamorphic sapphirine rocks of the Irumide age in Lower Luangwa Valley, Zambia
   The postmagmatic alteration of allanite, zircon, and thorite: the role of fluorine
   Pracoviště elektronové mikroskopie a mikroanalýzy: vytváření společných pracovišť - cesta k integraci výzkumu, výuky a praxe
   Problematika koroze a konzervace skla
   Provenance and dispersal of psammites in the Moravian-Silesian Culm
   Provenance changes of the Drahany Culm greywackes: statistical evaluation
   Provenance of the Lower carboniferous Culm sediments of the Drahany Upland (Czech republic), derived from garnet chemistry
   Provenance of the Lower Carboniferous Culm sediments of the Drahany Upland (Czech Republic), derived from garnet chemistry
   Provenance of the Lower Carboniferous Culm sediments of the Drahany Upland (Czech Republic), derived from garnet chemistry
   První výsledky studia chemismu granátů pískovců račanské jednotky magurského flyše (25-14 Valašské Meziříčí, 25-32 Zlín)
   Přírodovědné analýzy fajánsového korálku z hrobu nitranské kultury ze Slatinic, okres Olomouc
   Radioactivity of the rocks of the Trebic durbachite massif
   Retrograde-metamorphic and hydrothermal alterations at the Rožná uranium deposit (Moldanubian Zone, Czech Republic)
   Retrograde-metamorphic and hydrothermal alterations at the Rožná uranium deposit (Moldanubian Zone, Czech Republic)
   Retrograde-metamorphic and hydrothermal alterations at the Rožná uranium deposit (Moldanubian Zone, Czech Republic)
   Retrográdně-metamorfní a hydrotermální alterace hornin na uranovém ložisku Rožná (24-13 Bystřice nad Pernštejnem)
   Retrográdně-metamorfní a hydrotermální alterace hornin na uranovém ložisku Rožná
   Retrográdně-metamorfní a hydrotermální alterace hornin na uranovém ložisku Rožná
   Retrográdně-metamorfní a hydrotermální alterace hornin na uranovém ložisku Rožná (strážecké moldanubikum) a jejich datování
   Salt Plugs in the eastern Zagros, Iran: Results of Regional Geological Reconnaissance
   Sn-, Bi- and Ag-minerals from pegmatites, aplites and quartz veins of Žulová granitic massif (Silesicum, Czech Republic)
   Srovnání chemismu detritických pyrop-almandinů lulečských slepenců s chemismem granátů vybraných granulitů Českého masivu (24-41 Vyškov)
   Srovnání chemismu detritických pyrop-almandinů lulečských slepenců s chemismem granátů vybraných granulitů Českého masivu
   Srovnání chemismu detritických pyrop-almandinů lulečských slepenců s chemismem granátů vybraných granulitů Českého masivu.
   Srovnání chemismu třebíčského durbachitu a jiných durbachitů (23-24 Polná, 23-42 Třebíč, 24-31 Velké Meziříčí, 23-44 Moravské Budějovice)
   Stáří granitů melechovského masívu
   Stáří granitů melechovského masívu
   Studium mineralogického složení elektrárenských popílků
   Studium optických anomálií v granátech z Ca-skarnů brněnského, šumperského a žulovského masivu
   Thorium mineralization in alkali feldspar syenite of the nordmarkite-type dyke in the Třebíč pluton (Czech Republic)
   Thorium mineralization in alkali feldspar syenite of the nordmarkite-type dyke in the Třevíč Pluton
   Trace element speciation in fluidized bed coal combustion by-products
   Trace elements in garnets of felsic granulites as sediment provenance indicators
   Trace elements in garnets of felsic granulites as sediment provenance indicators
   Trace leement speciation in fluidized bed coal combustion by-products
   U-Th-rich zircon, thorite and allanite-(Ce) as a main carriers of radioactivity in the highly radioactive ultrapotassic melasyenite porphyry from the Šumava Mts., Moldanubian Zone, Czech Republic
   U-Th-rich zircon, thorite and allanite-(Ce) as a main carriers of radioactivity in the highly radioactive ultrapotassic melasyenite porphyry from the Šumava Mts., Moldanubian Zone, Czech Republic
   Uranium mineralization occurrences in salt domes of the SE part of the Zagros Fold Belt
   Vjačeslavit, U4+(PO4)(OH).nH2O ze severočeské křídy - první výskyt v Československu
   Vliv horninového prostředí na migraci a akumulaci vybraných organických a anorganických polutantů
   Vyhodnocení koncentrací prvků v elektrárenských popílcích
   Výskyt minerálů vzácných zemin na hydrotermálních žilách Drahanské vrchoviny
   Výsledky studia detritických granátů křídových sedimentů račanské jednotky magurské skupiny (25-14 Valašské Meziříčí)
   Využití chemismu detritických granátů pro určení provenience a litostratigrafii kulmu Drahanské vrchoviny
   Whole-rock and mineral REE patterns: better insight into rock histories
   Whole-rock and mineral REE patterns: Providing a better insight into rock histories
   Zkušenosti s využíváním mikroanalytického komplexu SEM-EDX-WDX
   Změny chemismu allanitu-(Ce) vlivem alterace s ohledem na uvolňování uranu do horninového prostředí biotitického monzogranitu u Bedřichova
   Změny provenience drob drahanského kulmu: statistické posouzení (24-21 Jevíčko, 24-23 Protivanov, 24-41 Vyškov aj.)
   Změny provenience drob drahanského kulmu: statistické posouzení