Podrobnosti záznamu

Jméno
   Svítilová, Jaroslava
Autor článku
   9,10-bis(chlormethyl)anthracene - curing agent of coal tar pitch
   Adsorption and diffusion of carbon dioxide in phenolic resin carbonizates
   Carbon - Carbon Composite With Coal Tar Pitch Based Matrixand Simplified Manufacturing Method
   Carbonization of coal-tar pitch dehydrogenated by sulphur
   Catalytic and separation process with membrane from carbonaceous materials
   Cementový kompozit vyztužený PET vlákny
   CFRC testing during development of a novel process of its manufacture
   Cobalt-containing silicon oxycarbide glasses derived from poly[methyl(phenyl)]siloxane and cobalt phthalate
   Dehalogenation of chlorobenzenes with sodium dihydridobis(2-methoxyethoxo)aluminate
   Effect of aging PET fibre on the mechanical properties of PET fibre reinforced cement composite
   Establishing of Emission Factors of Carbon for the Coal of the Czech Republic
   Katalytické a separační procesy s membránou z uhlíkatých materiálů
   Kinetic of resite carbonization
   Kinetics and mechanism of curing epoxy/anhydride system
   Kinetics of combustion and pyrolysis of polysiloxanes
   Kinetics of resite carbonization
   Kinetika a mechanismus vytvrzování systémů epoxy/anhydrid
   Kinetika karbonizace pryskyřice Ebolit FF
   Low-cost pitch-based CFRC
   Microporous materials on the basis of carbonizates from phenolformaldehyde Resins
   Microporous Membranes Based on Carbonizates of Phenol Formaldehyde Resins
   Modelování podmínek přípravy skelného uhlíku
   Possibility of densification of carbon-carbon composites with coal tar pitch using microwave heating
   Raman micro-spectroscopy mapping and microstructural and micromechanical study of interfacial transition zone in concrete reinforced by poly(ethyleneterephthalete) fibres
   Relation between Mechanical Properties and Pyrolysis Temperature of Phenol Formaldehyde Resin for Gas Separation Membranes
   Silikonoxykarbidová skla obsahující kobalt
   Some aspects of fiber composites preparation and their transformation to C/C composites
   Structural characterization and thermal oxidation resistance of silicon oxycarbides produced by polysiloxane pyrolysis
   Structural characterization of the free carbon phase of silicon oxycarbides produced by polysiloxane pyrolysis
   Structure of silicon oxycarbide glasses derived from poly(methylsiloxane) and poly[methyl(phenyl)siloxane] precursors
   Strukturní charakterizace cementového kompozitu vyztuženého PET vlákny
   Studium vlastností kompozitu cement-polyetylentereftalátová vlákna Ramanovou spektroskopií a elektronovou mikrosondou
   Teoretické základy nového způsobu přípravy kompozitů typu uhlík-uhlík
   Tepelná degradace polymerních pojiv pro tvrdé akustické obklady
   Theoretical basis of a new way preparation of composites of the carbon-carbon type
   Transformation of polymethylphenylsiloxanes to siliconoxycarbide glasses
Editor monografie
    Proceedings XXXI. Polish-Czech-Slovakian Symposium on Mining and Environmental Geophysics