Podrobnosti záznamu

Jméno
   Sviták, Ctirad
Autor článku
   Aglutinované foraminifery "sladkovodního" cenomanu z Prahy-Hloubětína
   Hloubětín - "Bažantnice" quarry
   Kvantitativní analýza foraminiferových tafocenóz z lokality Lom u Nové Vsi : 13-32 Kolín
   Nálezy foraminifer v cenomanu v Praze-Hloubětíně (12-24 Praha)
   Nálezy neogenních sedimentů u Omic (24-34 Ivančice)
   Nálezy redeponovaných spodnobadenských sedimentů u Troubska (24-34 Ivančice)
   Nové nálezy foraminifer v cenomanu okolí Loun
   Nové předběžné výsledky výzkumu svrchnokřídových sedimentů v lomu v Plaňanech (13-14 Nymburk)
   Poznámky k možné poloze hranice mezi spodním a středním turonem ve dvou vrtech na Mělnicku (13-11 Benátky n.Jizerou)
   První studium foraminifer na lokalitě Lom u Radimi (13-14 Nymburk)
   Vybrané výsledky mikrozoopaleontologického studia peruckých vrstev (cenoman) při jz. okraji Prahy (12-42 Praha)
   Vzpomínka na Šárku Neumannovou (rozenou Značkovskou) : *12.8. 1942 - ?29.5.2008
   Zajímavý cenomanský výchoz v sz. části cihelny v Praze-Hloubětíně (12-24 Praha)