Podrobnosti záznamu

Jméno
   Svoboda, Jiří
Autor monografie
   Hunters between East and West. The Palaeolithic of Moravia
   Ostrovy zapomnění : El-Héz a české výzkumy v egyptské Západní poušti
   Paleolit Moravy a Slezska
   Slovník pro studenty antropologie I. A - L
Autor článku
   CAD systém pro tvorbu geologického modelu uhelné sloje
   Červený kopec - Red Hill: Evidence for Lower Paleolithic occupations
   Dissipation-based treatment of non-steady grain coarsening
   Dolní Věstonice a Pavlov. 70 let archeologického výzkumu
   Dva valounové artefakty z Českého krasu
   Excavation at Předmostí II in 1992 (district of Přerov)
   Gravettian and Epigravettian Chronologies in the Middle Danube Area
   Human Remains from the Moravian Gravettian: Morphology and Taphonomy of Isolated Elements from the Dolní Věstonice II Site
   Kolébky, a Magdalenian Site in the Moravian Karst
   Kolektor CI.A trasa Vodičkova - ekologická stavba 3. tisíciletí
   Lithic industries from Abusir, Lower Egypt
   Lithic Raw Materials Used by Humans at Stránská skála
   Mesolithic settlement and activities in rockshelters of the Kamnice river canyon, Czech Republic
   Mezolit na Českolipsku. Poznámky k současnému stavu výzkumu
   Mezolit z perspektivy regionu : nové výzkumy v Polomených horách
   Mezolit z perspektivy regionu: výzkumy v ústí Pekla
   Nález fragmentu lidského zubu z mezolitické vrstvy v České Lípě (02-42 Česká Lípa)
   Nález mezolitu a sled malakofauny v Průchodnicích
   Nález paleolitu ze Zkamenělého zámku (Březina, k.o. Střemeníčko, okr. Olomouc)
   Ostrava (k.ú. Petřkovice u Ostravy, okr. Ostrava)
   Pavlov (okr. Břeclav)
   Pavlov (okr. Břeclav)
   Pavlov VI: an Upper Palaeolithic living unit
   Pavlov VI: an Upper Palaeolithic living unit
   The Pekárna Cave : magdalenian stratigraphy, environment, and the termination of the loess formation in Moravian Karst
   Pekárna Cave. Magdalenian stratigraphy, environment and termination of the loess formation in Moravian Karst
   Profil IIIa na Stránské skále v Brně
   Předmostí 2, excavations 1989-1992
   Přírodní prostředí a osídlení krasu v pozdním paleolitu a mezolitu
   The study of gas migration in crystalline rock using injection tests
   Šedesátiny RNDr. Václava Zýky, DrSc.
   Technicko-mineralogické studium rudního materiálu z Krupky a orientační úpravárenské posouzení výtěžnosti wolframu z greisenu
   Technologie úpravy rozsypových rud ložiska Modoto a její výsledky
   Výroba štípané industrie na sídlišti kultury s moravskou malovanou keramikou v Jezeřanech-Maršovicích
   Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část 2
   Zum Mesolithikum den Sandsteingebieten Nordböhmens
   Zum Mesolithikum in der Sandsteingebieten Nordböhmens