Podrobnosti záznamu

Jméno
   Svoboda, Jiří A., 1953-
Autor článku
   Aktuality v archeologii Moravského krasu
   K problematice funerálních jeskyní
   Katalog moravských jeskyní s paleolitickými nálezy
   Kdy šel moderní člověk přes Mladeč : datování kosterních pozůstatků
   Lidská revoluce : byla, nebo nebyla : diskuse k počátku a šíření moderního člověka
   Přírodní prostředí a osídlení krasu v pozdním paleolitu a mezolitu
   Speleoarcheologie mezi krasem a pseudokrasem. K otázkám výzkumu a ochrany paleolitických a mezolitických nálezových situací
   Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část I.
   Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část II.
   Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část III.