Podrobnosti záznamu

Jméno
   Svoboda, Pavel
Autor článku
   Fauna svrchních poloh spongilitických pískovců (opuk) na jižním Džbánu (česká křídová pánev)
   Geologie chráněného přírodního výtvoru Skalka u Velimi
   Hercynian Cretaceous and "Plenus event"
   Korelace svrchnocenomanských marinních sedimentů mezi Kralupy nad Vltavou a Slaným
   Nález polohy jílovce se suchozemskou květenou mezi marinními cenomanskými sedimenty u Nového Strašecí
   Nové hardgroundy ve svrchní křídě lokality Čenkov (střední Čechy) (12-22 Mělník)
   Spojení českého křídového moře s bavorským během cenomanu a turonu
   Svrchní cenoman v Plaňanech u Kolína