Podrobnosti záznamu

Jméno
   Svoboda, Vlastimil
Autor článku
   Činnost n.p. Geologický průzkum Ostrava v oboru geologicko-průzkumných prací za rok 1981
   Činnost n.p. Geologický průzkum Ostrava v oboru geologicko-průzkumných prací za rok 1982
   Deset let práce geologické expedice v Jemenské lidové demokratické republice
   Hlavní ložiskové výsledky GP Ostrava v letech 1981 až 1985
   K obecným a zvláštním trendům vývoje rudné ložiskové geologie a rudného hornictví
   Perspektivy hornické činnosti v Jeseníkách
   Zajištěnost zásob v jesenických rudných revírech pro hydrometalurgický závod v Bruntále