Podrobnosti záznamu

Jméno
   Szabó, Štefan
Autor článku
   Aplikácia geoštatistiky pri modelovaní parametrov životného prostredia
   Aplikácia geoštatistiky pri modelovaní rozloženia tuhého spadu v Košiciach
   Geoštatické modelovanie hladiny podzemních vód v oblasti Žitného ostrova
   Grafické programy pre modelovanie horninového prostredia a výbuchu
   Model ložiska sialitických surovín Hrabník
   Návrh na optimálne využitie ložiska zeolitových tufov Nižný Hrabovec
   Skúsenosti s modelovaním ložísk nerudných surovín a projektovanie ich ťažby
   Skúsenosti s využitím osobného počítača PMD 85-2 pri modelovaní ložiska zeolitových tufov Nižný Hrabovec