Podrobnosti záznamu

Jméno
   Táborský, Zdeněk
Autor monografie
   Determinační klíč těžkých minerálů (webová aplikace)
   Editor a odpovědný redaktor časopisu Zpravodaj České geologické společnosti č. 4
   Editor a odpovědný redaktor Zpravodaje České geologické společnosti č. 5
   Editor a odpovědný redaktor Zpravodaje České geologické společnosti č. 6
   editor Geologického průvodce - Exkurze České geologické společnosti č. 20, ISBN 978-80-87139-00-4
   editor Geologického průvodce - Exkurze České geologické společnosti č. 21, Mikuláš, Geologie a paleontologie Doupovských hor, ISBN 978-80-7399-403-7
   Final Report on capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping ar 1:25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran, project presentation and introduction
   Geochemie prachů městských aglomerací
   Geological studies in the Bedřichov water supply tunnel
   Geological survey of the Mongolian Altay at a scale of 1: 50,000 (Zamtyn Nuruu - 50)
   Geologická a strukturní charakteristika granitoidů z vodárenských tunelů v Jizerských horách
   Geologicko strukturní charakteristika granitoidů z tunelu v Bedřichovově v Jizerských horách
   Hlavní redaktor časopisu Zpravodaj České geologické společnosti
   Hlavní redaktor časopisu Zpravodaj České geologické společnosti č. 2
   Hlavní redaktor časopisu Zpravodaj České geologické společnosti č. 3
   Informátor České geologické společnosti 2002/1
   Informátor České geologické společnosti 2002/2
   Informátor České geologické společnosti 2003/1
   Informátor České geologické společnosti 2003/2
   Informátor České geologické společnosti 2004/1
   Informátor České geologické společnosti 2004/2
   Informátor České geologické společnosti 2005/1
   Rekognoskace litologicky kontrastních hornin v jednotkách krystalinika při sv. okraji moldanubika-návaznost na základní geologické mapování 1:25 000
   Stage report on capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping ar 1:25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran
   Stratigrafická architektura cenomanu české křídové pánve: vztahy sedimentárních systémů a reaktivace struktur podloží křídy - 2.etapová zpráva
   Vulkanity širšího okolí Turnova
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000. 13-131 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, list 13-141 Nymburk
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 13-113 Sojovice
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 13-132 Lysá nad Labem
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 32-111 Březník
   Závěrečná zpráva o řešení interního projektu ČGS, 3252, Databáze těžkých minerálů
Autor článku
   2. sjezd České geologické společnosti
   22.6.2006 zemřela Ananda Gabašová
   Asociace těžkých minerálů v klastických jeskynních sedimentech Českého krasu
   Asociace těžkých minerálů v klastických jeskynních sedimentech Českého krasu
   Asociace těžkých minerálů v klastických jeskynních sedimentech Českého krasu.
   Chemické složení a fyzikální vlastnosti maldonitu a doprovodných minerálů zlata a bizmutu z Orlíku u Humpolce
   Chemické složení a fyzikální vlastnosti maldonitu a doprovodných minerálů zlata a bizmutu z Orlíku u Humpolce
   Determinační klíč a databáze těžkých minerálů
   Determinační klíč a databáze těžkých minerálů
   Determinační klíč on-line - pomůcka při určování těžkých minerálů
   Fayalit a rudní minerály ve skarnech z Kuklíku a Líšné na Českomoravské vrchovině
   Fluidní inkluze v žilné Sn-W mineralizaci v exokontaktu tanvaldského granitu u Liberce v severních Čechách
   Heavy minerals of Tertiary and Carboniferous sediments on the map sheet 11-444 Nýřany
   Ilmenites from the Tertiary deposits relict between Rakovník and Velká Černoc (so called Hlavačov gravels), Central Bohemia, Czech Republic
   Ilmenity z reliktu terciérních sedimentů mezi Rakovníkem a Velkou Černocí (tzv. hlavačovských štěrků)
   Nález křemenných žil s wolframitem a kasiteritem v exokontaktu tanvaldského granitu u Liberce v severních Čechách
   Nový typ Cu mineralizace v devonských vápencích Pražské pánve. - Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha), 13, 225-228
   Nový typ Cu mineralizace v devonských vápencích pražské pánve
   Parageneze a sukcese rudních minerálů ve vybraných skarnech Českomoravské vrchoviny
   Postmagmatic hydrothermal activity and Sn-W vein mineralization at the contact of Tanvald granite near Liberec (Jizerské hory Mts., Czech Republic)
   Postmagmatic hydrothermal activity and Sn-W vein mineralization at the contact of Tanvald granite near Liberec (Jizerské hory Mts., Czech Republic)
   Prospection for gold and new occurrences of gold-bearing mineralization in the eastern Mongolian Altay
   Prospection for gold and new occurrences of gold-bearing mineralization in the eastern Mongolian Altay
   První hlubinný geotermální vrt v Českém masívu
   Příprava vzorků pro mineralogické studium
   Sapphire from Hajnáčka (Cerová Highlands, southern Slovakia)
   Sapphire from Hajnáčka (Cerová Highlands, southern Slovakia)
   Sedimentology and orientation of tentaculite shells in turbidite lime mudstone to packstone: Lower Devonian, Barrandian, Bohemia
   Studium prašného spadu pražské aglomerace
   Terciérní jeskynní sedimenty v lomu Malá Dohoda u Holštejna v Moravském krasu (24-23 Protivanov)
   Terciérní jeskynní sedimenty v lomu Malá dohoda u Holštějna v Moravském krasu
   Těžké minerály z terciérních a karbonských sedimentů na listu 11-444 Nýřany (11-44 Nýřany)
   Topazový kvarcolit (greisen) u Chrastavy v severních Čechách jako metalogenetický indikátor W -Sn mineralizace
   Topazový kvarcolit (greisen) u Chrastavy v severních Čechách jako metalogenetický indikátor W-Sn mineralizace : (03-13 Hrádek nad Nisou)
   Vavřínite, Ni2SbTe2, a new mineral from Kunratice near Šluknov Cu-Ni-sulfide deposit, Czech republic
   Vavřínite, Ni2SbTe2, a new mineral species from Kunratice near Šluknov Cu-Ni-sulfide deposit, Czech Republic
   Vavřínite, Ni2SbTe2,a new mineral species from Kunratice Cu-Ni sulfide deposit, Czech Republic
   Vihorlatite, Bi24Se17Te4, a new mineral of the tetradymite group from Vihorlat Mts., Slovakia
   Vihorlatite, Bi24Se17Te4, a new mineral of the tetradymite group from Vihorlat Mts., Slovakia
   Výskyt gladitu v rudních žilách v okolí Phan Rangu (Vietnam)
   Využití čs. elektronového mikroskopu a rtg spektrometru při studiu rudních minerálů
   Využití katodoluminiscence při studiu mineralogických vzorků
   Využití počítačové techniky při kvantitativním měření odraznosti
   Využití těžkých minerálů při studiu alochtonních jeskynních sedimentů Českého krasu
   Využití těžkých minerálů při studiu alochtonních klastických jeskynních sedimentů Českého krasu
   Využití těžkých minerálů při studiu alochtonních klastických jeskynních sedimentů Českého krasu.
   Wolframitové zrudnění u jižního okraje tanvaldského granitu v severních Čechách (03-32 Jablonec nad Nisou)
   Wolframitové zrudnění u jižního okraje tanvaldského granitu v severních Čechách
   Zdravica k sedemdesiatinám RNDr. Milana Hábera, CSc.
   Zoubekite, AgPb4Sb4S10, a new mineral from Příbram, Czechoslovakia