Podrobnosti záznamu

Jméno
   Tözsér, Juraj
Autor článku
   Genetické a formačné typy ortuťovej mineralizácie východného Slovenska
   Metalogenetický význam vulkanických aparátov Makovica a Strechov
   Perspektivy zajištění čs. potřeb nerostných surovin geologicko-průzkumnou činností resortů ČGÚ a SGÚ
   Surovinový potenciál zlatobanského vulkanického aparátu - výsledky a perspektívy
   Vývoj neogénneho magmatizmu na pomedzí západných a váchodných Karpát
   Zámery rezortu Slovenského geologického úradu v rozširovaní nerastnej surovinovej základne SSR