Podrobnosti záznamu

Jméno
   Tektonický vývoj orogenních pásem - termální, mechanické a sedimentární záznamy (26.04.1996-29.04.1996 : Jeseník, Česká republika)
Konference článku
    Monitorování recentních pohybů zemského povrchu a hladiny spodní vody v seismoaktivní oblasti západních Čech
    Pole tepelného toku na území České republiky
    Projevy tektoniky miocén-recent v Chebské pánvi
    Seismicita západních Čech v období 1995
    Západočeská seismicky aktivní oblast - co a jak ovlivňuje její režim?