Podrobnosti záznamu

Jméno
   Tesař, Miroslav
Autor monografie
   Hodnocení dopadů klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů
   Hodnocení vlivu klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů
   Hodnocení vlivu klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů
   Hodnocení vlivu klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů
Autor článku
   17 years of biogeochemical monitoring in the GEOMON network of small catchments, Czech Republic
   ATMOSPHERIC DEPOSITION FROM WIND-DRIVEN LOW CLOUDS AND FOGS AS A PROCESS AFFECTING NATURAL ENVIRONMENT
   Climate change in Central Europe and the sensitivity of the hard rock aquifer in the Bohemian Massif to decline of recharge, case study from the Bohemian Massif
   Comparison of pollutant concentrations in solid and liquid deposited precipitations at the Milesovka Mt
   Forest vegetation affecting the deposition of atmospheric elements to soils
   Forest vegetation affecting the deposition of atmospheric elements to soils
   Geoelectric Soil Parameters Measurements During Ponded Infiltration Experiments in Field
   Occult precipitation as a factor affecting water and mass balance in the headwater region in the Czech Republic
   Occult precipitation as an important contribution to the wet deposition - observation and evaluation in the Czech Republic
   Pollutant Concentrations in the Rime and Fog Water at the Milesovka Observatory
   Usazené srážky a chemismus malého horského povodí
   Usazené srážky jako významný příspěvek k vodní a látkové bilanci malého horského povodí
   Usazené srážky na Šumavě
   Variability of water regime in the forested experimental catchments
   Vstup vody a znečištění z vodního aerosolu v mlze v horské oblasti Krkonoš : časová variabilita