Podrobnosti záznamu

Jméno
   Thonová, Hedvika
Autor článku
   Nová ložiska ropy a zemního plynu Uhřice - oligocén 1 a 2
   Nové pohledy na vývoj Karpatu pod flyšovými příkrovy v úseku "střed"
   Nové výsledky průzkumných prací v letech 1978 až 1986 v oblasti JV svahů českého masívu s návrhem dalších prací
   Occurrences of natural hydrocarbons at the Variscan level of the central and adjacent southern parts of southeastern slopes of the Bohemian Massif