Podrobnosti záznamu

Jméno
   Tichánek, Roman
Autor článku
   Geologický průzkum odvalu Dolu Tuchlovice a sanace kalového pole
   Provádění technické sanace odvalu Dolu Tuchlovice
   Řešení problematiky sanace a rekultivace odvalu Dolu Tuchlovice na základě vyhodnocení termického průzkumu
   Zahlazování následků hornické činnosti