Podrobnosti záznamu

Jméno
   Tipková, Jaroslava
Autor článku
   Fosfát skandia v krasové výplni velkolomu Čertovy schody
   Fosilní klimatický záznam: opěrný bod pro budoucnost?
   Hydrotermální alterace teplárenského popílku z Český Budějovic
   Křemenná vlákna v krasových výplních
   Nové nálezy křídových hornin v Koněpruské oblasti a Petrbokovo "stádium Koukolové hory"
   Palygorskit a zajímavé formy kalcitu z Dolného vrchu
   Skalní laky subakvatického původu z Českého krasu